Kangasalan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajien antama palaute toimintavuodelta 2022- 2023


Kangasalan varhaiskasvatuksessa toteutettiin keväällä 2023 asiakaspalautekysely varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Kysely kohdistettiin myös yksityiseen varhaiskasvatukseen Kangasalla. Kyselyssä kartoitettiin huoltajien kokemuksia sekä vuorovaikutuksesta että pedagogisesta toiminnasta ja oppimisympäristöistä. Esiopetuksessa olevien lasten huoltajilta kysyttiin myös kokemuksia eskareiden Oksa-toiminnasta.

 

Vastausten mukaan huoltajat ovat tyytyväisiä lapsensa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Kangasalla, ja palautteen mukaan lapset viihtyvät varhaiskasvatuksessa. Hyvä vuorovaikutus, lasten ja huoltajien arvostava kohtaaminen sekä monipuolinen ja laadukas toiminta näkyy huoltajille. Kehitettävinä asioina nousi esiin tiedottaminen erityisesti Oksa-toiminnasta.

 

Kiitos kaikille vastaajille!

Kysely avulla saimme arvokasta palautetta toiminnastamme toimintakaudelta 2022-2023.

 

Kyselyvastausten koonti löytyy täältä:

Asiakaspalautekyselyn koonti 2023