Kotihoidossa aloitetaan lääkärin etävastaanotot

Kotihoidon lääkäripalvelut monipuolistuvat vuodenvaihteen jälkeen. Lääkärin kotikäyntien lisäksi otetaan käyttöön etävastaanotot, jotka toteutetaan lääkärin ja sairaanhoitajan yhteistyönä. Asiakkaat ohjautuvat etävastaanotolle kotisairaanhoitajien arvion ja tarvittaessa lääkärikonsultaation kautta. Kotihoidolla on jo ennestään hyvää kokemusta erilaisista etäpalveluista. Etähoivasoitot ja etäkuntoutus ovat kotihoidon vakiintuneita…

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluilla edistetään ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisätään hänen elämänhallintaansa ja turvallisuuttaan. Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana on ikääntyneen yksilöllisyys, hänen arvojensa, tapojensa ja näkemystensä kunnioittaminen. Päätavoite ikääntyneiden palvelujen järjestämisessä on tukea ja edistää iäkkäimpien henkilöiden mahdollisuuksia asua…