Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2024


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkastukset Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (1062/2023) mukaisesti 1.8.2024 alkaen. Ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkastuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen
henkilömäärä
Tuloraja
1.3.2023 alkaen
Tuloraja
1.8.2024 alkaen
Maksuprosentti %
2

3

4

5

6

3874

4998

5675

6353

7028

4066

5245

5956

6667

7376

10,7 %

10,7 %

10,7 %

10,7 %

10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 alkaen (korotus nyt 262 euroa).

Varhaiskasvatuksen päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävät asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 16 §:n perusteella.

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 13.2.2024 § 12 indeksitarkistuksen mukaiset 1.8.2024 voimaan tulevat muutokset.

Varhaiskasvatuksessa perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varatun varhaiskasvatusajan mukaan (sivistyslautakunta 7.11.2023 § 99).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta tehdään kunnassa päätös ja päätöksestä tiedotetaan asiakkaille.

Varhaiskasvatuksen laskutusportaat ja maksuperusteet eVakan käyttöönotossa

Tampereen kehyskunnissa on menossa eVakan käyttöönottoprojekti, johon liittyy erilaisten prosessien yhdenmukaistaminen ja tarkastelu. Kangasalan kaupungin osalta eVakan käyttöönoton alustava aikataulu on touko-kesäkuussa.

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on päättänyt 7.11.2023 § 99, että Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakaslaskutuksessa otetaan käyttöön seuraavat hoitoaikaperusteisen laskutuksen laskutusportaat ja maksuperusteet eVaka järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen laskutusportaat ja maksuperusteet
Varhaiskasvatusaika kuukaudessa Asiakasmaksun prosenttiosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
85 tuntia / kuukausi 50 %
86-120 tuntia / kuukausi 80 %
121-150 tuntia / kuukausi 90 %
yli 151 tuntia / kuukausi 100 %

 

Hoitoaikaperusteisen esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen laskutusportaat ja maksuperusteet

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan niille perheille, joilla 4 h/päivässä esiopetusaika ei riitä.

Täydentävän varhaiskasvatuksen aika kuukaudessa
Asiakasmaksun prosenttiosuus kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
0-50 tuntia / kuukausi 30 %
51-85 tuntia / kuukausi 50 %
86-120 tuntia / kuukausi 80 %
121-150 tuntia / kuukausi 90 %
yli 151 tuntia / kuukausi 100 %

Tarkempaa tietoa Kangasalan kaupungin Varhaiskasvatuksen maksut ja tuet -sivuilta.