Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainmuutokset tulevat voimaan 1.3.2023.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua on muutettu indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 31.1.2023 Kangasalan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on edelleen ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.3.2023 alkaen

Perheen koko

henkilöä

Tuloraja, jonka alittuessa ei peritä asiakasmaksua euroa/kk Tuloraja, josta alkaen korkein asiakasmaksu euroa/kk
2

3

4

5

6

3874,00

4998,00

5675,00

6353,00

7028,00

6626,00

7750,00

8427,00

9105,00

9780,00

 

Tarkempaa tietoa Kangasalan kaupungin Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen ja Varhaiskasvatuksen maksut ja tuet -sivuilta.