Vt9:n liikenneturvallisuuden parantaminen on mukana ensi vuoden budjettiesityksessä


Valtion ensi vuoden budjettiesityksessä on varattu 10,5 miljoonaa euroa ysitien liikenneturvallisuuden parantamiseksi välillä Tampere-Kangasala-Orivesi. Kehittämishankkeeseen sisältyy ohituskaistojen rakentaminen välille Yliskylä-Oritupa.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen Tampereen ja Oriveden välillä, missä on erittäin paljon vakavia onnettomuuksia sekä liikenteen sujuvuuden parantaminen ja elinkeinoelämän runkokuljetusten turvaaminen.

Kangasala ja Orivesi ovat olleet vahvasti mukana yhteistyössä, jolla on jo vuosia pyritty edistämään ysitien parantamista.

Oriveden ja Kangasalan kaupungit käynnistivät valtatie 9:n varren elinkeinoelämän ja liikenteen kehittämissuunnitelman laatimisen alkuvuodesta 2017. Kehittämissuunnitelman valmistelusta on vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kangasalan ja Oriveden kaupunkien lisäksi valmistelussa on ollut mukana teemaan liittyviä sidosryhmiä, muun muassa alueen yrittäjäjärjestöt, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä sekä ELY-keskus.

Selvityksessä todettiin, että Ysitien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn parantaminen on Kangasala-Orivesi yhteysvälin elinkeinoelämän kehittymiselle ratkaiseva kysymys. Valmistuneessa selvityksessä korostuu tarve toimeenpanna valtatie 9:n Kangasala-Orivesi välin parantamissuunnitelmat pikaisesti ja sisällyttää ne maan kiireellisimpien tieinvestointien joukkoon.

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen ja Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto totesivat selvityksen julkaisun yhteydessä maaliskuussa 2019, että maan tärkeimmän poikittaisliikenteen väylän parantamiselle tulee osoittaa kiireellisesti rahoitus tulevassa hallitusohjelmassa ja valtion budjettivalmistelussa.

Rahoituksen saaminen Ysitien turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi nähdäänkin molemmissa kaupungeissa erinomaisena asiana.

Lisätiedot:
Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen@kangasala.fi

Kangasalan ja Oriveden kaupunkien tiedote 21.3.2019

https://www.kangasala.fi/ajankohtaista/selvitys-valtatie-9n-kangasala-orivesi-yhteysvalin-kehittamiseen-panostettava-kyseessa-koko-maan-keskeisin-poikittaisliikenteen-vayla/

VT9 Kangasala-Orivesi-kehittämissuunnitelma

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/03/VT9-Kangasala-Orivesi-kehittamissuunnitelma_LYHYTKUVAUS.pdf

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/03/VT9-Kangasala-Orivesi-kehittamissuunnitelma_TIIVISTELMA_Optimized.pdf