Sahalahden kirjaston omatoimikäyttö alkaa vuoden 2020 puolella


Sahalahden lähikirjastoon asennettiin keväällä 2019 lainaus- ja palautusautomaatti. Lisäksi kirjasto oli suljettuna viikon ajan kesäkuussa 2019, kun kirjaston tiloja muutettiin omatoimikäyttöön sopiviksi.

Omatoimikirjastoa suunniteltaessa ei kuitenkaan osattu varautua kaikkiin teknisiin haasteisiin, joita muutoksia tehtäessä tuli vastaan. Kiinteistössä täytyy siis vielä tehdä joitakin teknisiä muutoksia, jotta kirjasto voi siirtyä omatoimiaikaan turvallisesti ja toimintavarmasti. Omatoimikirjaston käyttöönotto siirtyy vuoden 2020 puolelle. Tiedotamme lisää heti, kun aikataulu varmistuu.

Omatoimikirjastoa voivat käyttää kaikki PIKI-kirjastojen asiakkaat itsenäisesti myös palveluaukioloaikojen ulkopuolella. Käytölle ei ole ikärajaa. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökohtaista palvelua.