Maaseutualueiden osayleiskaavassa määritellään alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi ja ohjataan asutusta kyläkoulujen ympärille


Maaseutualueiden osayleiskaavassa määritellään alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi ja ohjataan maaseudun omakotitalorakentamista ensi sijassa Kautialan ja Raikun kyläkoulujen ympärille. Uudelleen valmistellun kaavaluonnoksen periaatteet pohjautuvat viime vuonna hyväksyttyyn koko kaupungin strategiseen yleiskaavaan sekä Pirkanmaan maakuntakaavassa esitettyihin kehittämisperiaatteisiin. Strategisen yleiskaavan mukaisilla alueilla on mahdollisuus muuttaa loma-asunto vakituiseksi.

Elinvoimalautakunta käsitteli kaavaa kokouksessaan 11.12.2018 ja esitti kaupunginhallitukselle, että uudelleen valmisteltu kaavaluonnos asetetaan nähtäville. Kaavaluonnos tulee virallisesti nähtäville kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vuoden 2019 alussa. Nähtävillä oloaikana järjestetään kaavoittajan vastaanottotilaisuuksia, joiden ajankohdista tiedotetaan tarkemmin nähtävilläolon yhteydessä mm. kaavan nettisivulla ja lehtikuulutuksella.

Maaseutualueiden osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin jo ennen vuosituhannen vaihdetta. Aiempi kaavaluonnos oli nähtävillä 2006 ja kaavaehdotus 2008. Viime vuonna hyväksyttiin Kangasalan strateginen yleiskaava ja Pirkanmaan maakuntakaava, jotka ovat ohjanneet uuden osayleiskaavaluonnoksen valmistelua. Uusi kaavaluonnos koostuu yhdestä isosta karttalehdestä (mittakaava 1:30 000) ja sen lisäksi 15 ranta-alueen karttalehdestä (mittakaava 1:10 000).

Ranta-alueilla, joilla loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi on mahdollista, muutetaan voimassa olevaa Kangasalan rantaosayleiskaavaa. Uusia rakennuspaikkoja ei ranta-alueille osoiteta eikä tonttikohtaista rakennusoikeutta esitetä suurennettavaksi. Kaavan tultua voimaan on loma-asunnon käyttötarkoitus mahdollista muuttaa vakituiseksi suoraan rakennusluvalla ilman poikkeuslupamenettelyä. Ranta-alueiden ulkopuolelle ei kaavassa osoiteta kiinteistökohtaisia rakennusoikeuksia, vaan aluekohtaisia kehittämistavoitteita. Kaava on ohjeena käsiteltäessä suunnittelutarveratkaisulupia ja muita rakentamisen lupia.

Kaavakartat, kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat luettavissa Maaseutualueiden osayleiskaavan nettisivulta https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/nahtavilla-ja-viereilla-olevia-yleiskaavoja/maaseutualueiden-osayleiskaava-kaava-nro-11/ .

Kaavaluonnos koostuu yhdestä isosta karttalehdestä (mittakaava 1:30 000) ja sen lisäksi 15 ranta-alueen karttalehdestä (mittakaava 1:10 000), joilla esitetään tarkemmin ranta-alueen kaavamerkinnät.

Lisätiedot: yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi