Maaseutualueiden osayleiskaavalla ohjataan rakentamista ja määritellään alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi


Maaseutualueiden osayleiskaavassa määritellään alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi ja ohjataan maaseudun omakotitalorakentamista ensi sijassa kyläalueille. Uudelleen valmistellun kaavaluonnoksen periaatteet pohjautuvat Kangasalan strategisen yleiskaavan sekä Pirkanmaan maakuntakaavan kehittämistavoitteisiin.

Uusi kaavaluonnos koostuu yhdestä isosta karttalehdestä sekä 15 ranta-alueen karttalehdestä, kaavamääräyksistä ja kaavaselostuksesta. Aineistot ovat nähtävillä 11.3.-9.4.2019 kaavoituksen verkkosivuilla sekä Teknisessä keskuksessa, osoite Urheilutie 13. Tuona aikana asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset voivat ottaa kantaa kaavaan toimittamalla mielipiteen kaavoitukseen.

Kaupungin kaavoitus järjestää nähtävillä olon aikana kolme kaavavastaanottotilaisuutta, joihin osayleiskaavasta voi tulla keskustelemaan kaavoittajien kanssa. Vastaanottotilaisuudet järjestetään pääkirjaston Harjula-salissa, os. Keskusaukio 2, maanantaina 11.3. klo 16-19, tiistaina 12.3. klo 15-18 ja tiistaina 19.3. klo 15-18.

Kaava mahdollistaa 550 loma-asunnon muuttamisen vakituiseksi

Maaseutualueiden osayleiskaavaan on liitetty mukaan ranta-alueet, joilla loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on mahdollista. Periaatteet vakituisen ranta-asumisen alueille on määritelty Kangasalan strategisessa yleiskaavassa ja sen yhteydessä tehdyssä edullisuusvyöhyketarkastelussa. Vakituista ranta-asutusta lisätään maaseudun palvelujen läheisyydessä sekä kylissä, joissa on erityisen aktiivista omaehtoista kylätoimintaa.

Ranta-alueille ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja eikä tonttikohtaista rakennusoikeutta esitetä suurennettavaksi. Kaavan voimaantulon jälkeen voisi loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaa vakituiseksi suoraan rakennusluvalla, mikäli rakennuspaikka ja rakennus täyttävät niille määritellyt vaatimukset.

– Ranta-alueiden ulkopuolella ei kaavassa ei määritellä kiinteistökohtaisia rakennusoikeuksia, vaan aluekohtaisia kaavamääräyksiä. Määräysten pohjalta käsitellään näiden alueiden rakennusluvat ja suunnittelutarveratkaisut, yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen kertoo.

Maaseutualueiden osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin jo ennen vuosituhannen vaihdetta. Aiempi kaavaluonnos oli nähtävillä 2006 ja kaavaehdotus 2008. Viime vuonna hyväksyttiin Kangasalan strateginen yleiskaava ja Pirkanmaan maakuntakaava, jotka ovat ohjanneet uuden kaavaluonnoksen valmistelua.

Kaavakartat, määräykset, selostus ja muut kaavan aineistot löytyvät osoitteesta https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/nahtavilla-ja-viereilla-olevia-yleiskaavoja/maaseutualueiden-osayleiskaava-kaava-nro-11/

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 9.4.2019 mennessä sähköpostitse kaavoitus@kangasala.fi, teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen, Urheilutie 13, tai postitse Kaavoitus, PL 50, 36201 Kangasala.

Lisätiedot: yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi