Maaseutualueiden osayleiskaava-alueella tehdään arkeologista selvitystä


Huomioliiviin pukeutunut mieshenkilö seisoo metsäaukealla ja tekee muistiinpanoja.

Arkeologi maastotöissä.

Kangasalan kaupunki on laatimassa maaseutualueiden osayleiskaavaa. Kaava-alue käsittää suurimman osan ns. vanhan Kangasalan maaseutualueista, mm. Suomatka-Keso-Kautiala-Ponsa, Ohtola-Haapaniemi-Kuohenmaa, Raikku-Ihari ja Vehoniemi-Saarikylät.

Kaavoitusta varten on tarpeen tehdä arkeologinen täydennysselvitys. Selvitykseen liittyviä maastotöitä tehdään kevään 2021 aikana. Työn tekevät Kulttuuriympäristöpalvelut Heilu Oy:n arkeologit.

Arkeologisen selvityksen tarkoituksena on saada ajantasainen kuva alueen arkeologisista kohteista täydentämällä edellisiä kartoituksia ja selvittämällä jo tunnettujen muinaisjäännösten nykykuntoa. Kaava-alueen inventointi tehdään pääosin maastoa silmämääräisesti havainnoimalla. Maastotöiden yhteydessä ei tehdä laajempia kaivaustutkimuksia. Tarvittaessa maaperän kerrostumia pyritään havainnoimaan kairan tai muutamien lapionpistojen avulla. Arkeologit liikkuvat maastossa huhtikuun puolesta välistä suunnilleen kesäkuun loppuun.

Maaseutualueiden osayleiskaavalla ohjataan hajarakentamista ranta-alueiden ulkopuolella ns. kuivan maan alueilla ja määritellään alueet, joilla loma-asunto on mahdollista muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Kaava-alueen rajaus, aiemmin tehdyt selvitykset ja muut kaava-asiakirjat löytyvät verkkosivulta: Maaseutualueiden osayleiskaava, kaava nro 11 – Kangasala

Tarvittaessa arkeologista selvitystä tai maastotöitä koskevat yhteydenotot sähköpostitse info@heilu.fi, tai puhelimitse maanantaisin klo 13-15, puh. 041 711 4655. Arkeologeille voi myös ilmoittaa tehdyistä maastohavainnoista.

Lisätietoja maaseutualueiden osayleiskaavasta antaa yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi.