Kysely perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueita koskevista muutossuunnitelmista


Kangasalan kaupungin sivistyskeskus tekee verkkokyselyn, joka koskee perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden muuttamista koskevia suunnitelmia.

Kuvassa luokkahuone

Tarkoituksena on kuulla kaupunkilaisten ja huoltajien näkemyksiä ja mielipiteitä ennen asiasta tehtävää päätöksentekoa.

Edellinen päätös oppilaaksiottoalueista on tehty vuonna 2012. Päätöksessä määriteltiin koulujen välialueet, joista oppilaita voidaan ohjata välialueen ympärillä oleviin kouluihin. Tavoitteena on ollut ohjata oppilaat siihen kouluun, jossa opetusryhmät oppilasmäärältään ja pedagogisesti tarkastellen muodostuvat tarkoituksenmukaisiksi. Pääsääntöisesti lähes kaikilla kouluilla on nykyisen päätöksen mukaan myös oma oppilaaksiottoalueensa.

Asiaa esitellään sivistyslautakunnalle 12.10. ja 16.11. ja päätös on tarkoitus tehdä sivistyslautakunnan joulukuun kokouksessa. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää alakoulujen oppilaaksiottoalueita ja luopua välialueista. Jatkossa useampi koulu muodostaisi yhteisen oppilaaksiottoalueen, jonka sisällä oppilaita ohjattaisiin lähikouluihin.

Esiopetukseen lapsi ohjataan pääsääntöisesti siihen esiopetusyksikköön, joka on tulevan lähikoulun läheisyydessä. Esiopetuksesta siirrytään alakouluun, joka on oma lähikoulu.

Nauhataajamassa pyritään ohjaamaan oppilaita joustavasti siten, että myös nauhataajaman yläkouluille muodostetaan yhteinen oppilaaksiottoalue. Lisäksi tavoitteena on ratkaista kahden eri vaihtoehdon välillä, miten Sariolan koulun 7.-9. luokkien toiminta tulevaisuudessa järjestetään.

Kysely on avoinna 18.-31.10.2021.

Kysely tehdään anonyymisti. Tuloksista raportoidaan kyselyn jälkeen yleispiirteisellä tasolla kaupungin verkkosivujen ”Osallistu ja vaikuta” -osiossa. Oppilaiden kuuleminen järjestetään erillisellä kyselyllä Huutijärven, Suoraman ja Sariolan koulujen sekä Kuhmalahden koulutalon 3.-6. luokkien oppilaille viikolla 43.

Muutosesityksestä on tehty esittelyvideo, joka kannattaa katsoa ennen tähän kyselyyn vastaamista. Video, muu taustamateriaali ja linkki kyselyyn löytyy kaupungin verkkosivuilta perusopetuksen Ajankohtaista -palstalta alla olevasta linkistä:

https://www.kangasala.fi/perusopetus/kysely-perusopetuksen-koulujen-oppilaaksiottoalueita-koskevista-muutossuunnitelmista/

Kangasalan kaupungin verkkosivuilta kysely löytyy ”Osallistu ja vaikuta”-sivulta: Osallistu ja vaikuta/ Anna palautetta ja vastaa kyselyihin

 

Lisätiedot syysloman jälkeen:

Marja Mattila, opetuskoordinaattori, marja.mattila@kangasala.fi, puh. 050 315 2853

Timo Santamäki, rehtori, timo.santamaki@kangasala.fi, puh. 050 373 8647

Tuomo Myllö, rehtori, tuomo.myllo@kangasala.fi, puh. 050 395 6665
(Sariolan yhtenäiskoulun osalta)​