Kirjastoasioita voi hoitaa toisen puolesta valtuutuksella


Pirkanmaan kirjastot ovat ottaneet käyttöön yhteiset valtuutuskäytännöt toisen puolesta asiointiin.

PIKI-verkkokirjaston Ohjeet-sivulla olevilla lomakkeilla täysi-ikäinen asiakas voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan kirjastossa joko pitkäaikaisesti tai kertaluontoisesti. Vaikka asiakas antaa toiselle valtuutuksen hoitaa kirjastoasioitaan puolestaan, hän voi edelleen asioida kirjastossa myös itse.

Puolesta asiointi soveltuu esimerkiksi sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat apua kirjastossa asiointiin. Jos henkilökohtaiselle kirjastossa käynnille on jokin pitkäaikainen este, esimerkiksi terveydelliset syyt, henkilö voi valtuuttaa omaisen tai läheisen hoitamaan kirjastoasiointia puolestaan.

Lomakkeet PIKI-verkkokirjastossa

Puolesta asiointi -valtuutuksen voi tehdä PIKI-verkkokirjaston Ohjeet-sivulta löytyvillä lomakkeilla. Valtuutuksella asiakas voi antaa suostumuksensa siihen, että toinen henkilö asioi hänen puolestaan kaikissa kirjastoasioissa. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, mutta sekä valtuuttaja että valtuutettu voivat halutessaan perua sen milloin tahansa. Myös valtuutetun pitää olla täysi-ikäinen ja tietoinen saamastaan valtuutuksesta. Hänellä pitää olla kirjastossa toisen puolesta asioidessaan mukanaan henkilöllisyystodistus.

Asiakas voi valita joko sähköisesti täytettävän tai tulostettavan lomakkeen. Sähköinen lomake edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-palvelun kautta. Sähköisellä lomakkeella annettu valtuutus astuu voimaan kolmen vuorokauden kuluessa lomakkeen lähettämisestä. Tulostettavan lomakkeen voi tuoda haluamansa PIKI-kirjaston asiakaspalveluun.

PIKI-verkkokirjastossa on myös tulostettava valtakirja, jolla asiakas voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan puolestaan yksittäisiä kirjastoasioita. Tulostettavan valtakirjan voi korvata vapaamuotoisella valtakirjalla, johon on kirjoitettu samat asiat.

Verkkokirjastossa riittää kirjastokorttien lisääminen omaan tiliin

Verkkokirjastossa voi edelleen hoitaa huollettavansa tai muun perheenjäsenen verkkoasiointia lisäämällä heidän kirjastokorttinsa omaan verkkokirjastotiliinsä. Ohjeet korttien lisäämiseen löydät Ohjeet-sivun Kirjastokortti-osiosta.