Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman luonnos tulee nähtäville 14.12.2022


Sorolan hiihtoladut. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman 2023–2032 luonnos on valmistunut, ja nyt siihen on mahdollista antaa kommentteja. Ohjelmaluonnos on julkisesti nähtävillä ajalla 14.12.2022–11.1.2023 Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa os. Urheilutie 13 (suljettu 23.12.2022 – 1.1.2023), Kangasalan pääkirjaston lehtilukusalissa (Keskusaukio 2) ja kaupungin verkkosivuilla:

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Ohjelmaluonnoksesta voi esittää mielipiteitä nähtävillä olon aikana. Kirjalliset mielipiteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen infra@kangasala.fi, teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen os. Urheilutie 13 (suljettu 23.12.2022 – 1.1.2023) tai postitse osoitteeseen Tekninen keskus, Rakentamisen palvelualue, PL 50, 36201 Kangasala.

Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma 2023–2032 on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, joka ohjaa alueiden suunnittelua, kunnossapitoa ja rakentamista sekä viher- ja ulkoliikuntapalveluiden tuottamista.

Viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma pitää sisällään kaikki Kangasalan ulkoalueiden kunnossapidossa olevat kohteet, joihin lukeutuvat rakennetut puistot, avoimet viheralueet, virkistysmetsät, kaupungin omistamat luonnonsuojelualueet, liikunta- ja retkeilyreitit, laavut, luontopolut, hiihtoladut, urheilu- ja pallokentät, leikkikentät ja kiinteistöjen leikkipihat, uima- ja venerannat, ulkokuntosalit, kuntoportaat, skeittipaikka, frisbeegolfradat sekä erityisalueet, kuten matonpesupaikat, viljelypalstat ja koirapuisto.

Ohjelman tavoitteena on tuottaa asukkaille entistä laadukkaampia viheralueita ja ulkoliikuntapaikkoja. Ohjelma lisää palveluiden tuottamisen suunnitelmallisuutta, ja auttaa kohdentamaan resursseja tarkoituksenmukaisesti. Työssä on tarkasteltu viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen nykytilaa sekä määritetty niiden kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet seuraavan kymmenen vuoden ajanjaksolle. Tavoitteiden määrittämisessä on otettu huomioon kaupungin olemassa olevat strategiat ja aiemmin laaditut kehittämisohjelmat.

Ohjelman laatiminen käynnistyi maaliskuussa 2022. Kesällä 2022 ohjelman puitteissa toteutettiin asukaskysely sekä järjestettiin vuorovaikutteinen asukas- ja sidosryhmätilaisuus Kangasalan pääkirjastolla. Kyselystä ja vuorovaikutustilaisuudesta kerättyjä kehittämisehdotuksia käytettiin pohjana ohjelman toimenpiteiden muodostamisessa ja investointien ohjaamisessa. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma 2023–2032 viimeistellään nähtävillä oloaikana saatujen kommenttien ja mielipiteiden perusteella. Ohjelma viedään hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2023.

Kangasalan kaupunki on toteuttanut hankkeen yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa.

Lisätietoja

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri
p. 050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

Milla Santalehto, suunnittelija/ ulkoalueet
p. 044 481 3009, milla.santalehto(at)kangasala.fi