Kangasalan kehittämistyötä palkittiin Kuntatyö2030-ohjelmassa


Kuntatyön kehittämistä juhlistetaan 1. joulukuuta Kuntatyö2030-gaalassa, jossa kymmeniä kuntatyöpaikkoja eri puolilta Suomea palkitaan tuloksellisesta kehittämistyöstä. Palkintoja myönnetään yhteensä 50.

Kangasalan kaupungin palkittujen kehittämistekojen edustajia palkintogaalassa Helsingissä.

Gaalassa palkitaan innostavia ja vaikuttavia kunta-alalla tehtyjä kehittämistekoja eri toimialoilta ja teemoista eri puolilta Suomea. Palkittavat teot on valittu 183 kehittämisratkaisun joukosta, jotka on ilmoitettu vuoden 2022 aikana Tekojen tori -portaaliin.

Eniten kehittämistekoja ilmoitettiin opetus- ja kasvatussektorilta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Monet ilmoitetut kehittämisteot koskivat laajasti koko kuntaorganisaatiota ja niiden teemana oli esimerkiksi työhyvinvoinnin, rekrytoinnin tai esihenkilötyön parantaminen.

– Kuntatyö uudistuu ja kehittyy koko ajan. Haluamme nostaa esille hyvää kuntatyötä ja antaa tunnustusta alan kehittäjille, sanoo ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

– Tekojen torilla on tällä hetkellä 1055 kehittämistekoa melkein 140 kuntaorganisaatiosta. Kannustankin koko kunta-alaa ja tulevia hyvinvointialueita jakamaan omia kehittämisoivalluksiaan rohkeasti ja avoimesti. Lupa kehittää ja avoin kehittämiskulttuuri ovat keinoja lisätä työpaikan veto- ja pitovoimaa, kannustaa Jaanu.

Kangasalan palkitut teot

Sotender-rekrytointisovellus osaratkaisuna työntekijäpulaan

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen innovoima ja yhteistyökumppanin kanssa kehittämä SoTender-digipalvelu tarjoaa helpon tavan seurata ja ottaa vastaan sote-alan sijaisuuksia. Rekisteröitynyt käyttäjä voi selailla terveys-, vanhus- ja kehitysvammahuollon vapaita vuoroja ja varata sijaisuuden yhdellä pyyhkäisyllä.

SoTender-palvelun avulla Kangasalla tavoitetaan sijaisia aiempaa laajemmin ja kätevämmin. Näppärällä alustalla työntekijä voi helposti varata omiin aikatauluihin sopivan keikkatyövuoron.

–  SoTenderiin on rekisteröitynyt satoja käyttäjiä ja se on tuonut jo yli 100 000 euroa säästöä säästyneinä vuokratyövoiman kustannuksina”, soten henkilöstöpäällikkö Aila Halsinaho sanoo.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne puolestaan toteaa, että Sotender on huomioinut käyttäjien palautteen ja on siksi toimiva työväline. Siitä kertoo yli 700 kirjautujaa, jotka varaavat työvuoroja.

– SoTender on nykyaikainen ratkaisu löytää tekijöitä sijaisuuksiin, Lanne sanoo.

Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/sotender-rekrytointisovellus-osaratkaisuna-tyontekijapulaan

Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelma

Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelman avulla kehitetään elinympäristön elämyksellisyyttä ja viihtyisyyttä ja lisätään kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaupungin eri toimialojen asiantuntijoista koostuvan työryhmän valmistelemassa ohjelmassa on myös määritelty taiteen tuottamisen pelisäännöt julkisilla paikoilla mukaan lukien erilaiset rahoitusmallit.

Kangasalan väkiluku on kasvanut tasaiseen tahtiin ja kaupunkirakenteen tiivistyessä ja uusien alueiden rakentuessa on pidetty tärkeänä varmistaa, että lopputuloksena syntyvä arjen elinympäristö on viihtyisä. Viihtymiseen liittyy myös yhteisöllisyyden ja kaupunginosaidentiteetin tukeminen julkisen taiteen ja unelmien viherympäristön avulla.

– Ohjelman kohteena ovat uudet julkiset rakennukset ja uudet asuinalueet, mutta taidetta ja unelmien viherympäristöä tuodaan myös muualle, jo olemassa oleville asuinalueille eri puolille kaupunkia, vapaa-aikapalveluiden johtaja Marke Vornanen kertoo.

Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/lumoava-kangasala-ymparisto-ja-taideohjelman-toteuttaminen

Ursula – monitoimirobotti kouluympäristöön

Kangasalan kaupungin ateria- ja siivouspalvelut kehittivät yhdessä Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkijoiden kanssa monitoimirobotti Ursulan. Projektin tavoitteena oli kehittää ja rakentaa uudentyyppisen robotin prototyyppi sekä luokkahuoneen siivoukseen että havainto- ja opetusvälineeksi koululaisille. Robotin avulla oppilaat voivat käytännönläheisesti tutustua robotiikkaan ja robotin ohjelmointiin. Lisäksi Vatialan koululla Kangasalla hiljattain työnsä aloittanut robotti ”Ursula” osaa siivota ja ladata itsensä itsenäisesti.

– Kangasalan ateria- ja siivouspalvelut haluaa olla kehityksen kärjessä edelläkävijänä. Ursula on loistava esimerkki innovatiivisuudesta, Ursula-robotin kehittämistyössä avainhenkilönä toiminut ateria- ja siivouspalveluiden palveluesimies Tarja Viemerö sanoo.

Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/ursula-monitoimirobotti-kouluymparistoon

Laaja-alaisten hyvinvointitaitojen vuosikello

Kangasalan kaupungin moniammatillinen oppilashuollon työryhmä ideoi vuosikellon kuukausittaisten teemojen ympärille laaja-alaisten hyvinvointitaitojen pohjalta. Työskentely toteutettiin siten, että esiopetus, alakoulu ja yläkoulu työstivät omat vuosikellot annetun suunnitelman pohjalta.

Vuosikello sisältää seuraavat teemat: Yhteisöllisyys ja osallisuus, Itsetuntemus ja vahvuustaidot; läsnäolo ja rentoutuminen, tunnetaidot, onnellisuustaidot, kiitollisuus ja hyvän huomaaminen, empatia, myötätunto ja itsemyötätunto, kaveritaidot, vuorovaikutustaidot ja ristiriitojen ratkaisutaidot (luottamus, kunnioitus, tasa-arvo), sosiaalinen media ja hyvinvointi, tulevaisuus, unelmointi ja ratkaisukeskeisyys, terveys, arjen selviytymistaidot, arviointi.Teemoihin on koottu sekä sähköisiä linkkejä että vinkkejä käytettävästä materiaalista.

– Haluamme tukea yksiköiden oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, kiinnittymistä kouluun, pohjaa muulle oppimiselle ja muutenkin elämässä tarvittaville taidoille, johtava erityisopettaja Jaana Ronkainen-Salminen sekä Pikkolan koulun erityisopettaja Erika Keinänen kertovat.

Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/laaja-alaisten-hyvinvointitaitojen-vuosikello

Oppimispolkuni Oksassa – vihko joustavaan esi- ja alkuopetukseen Kangasalla

Oppimispolkuni Oksassa- vihon kehittäminen lähti tarpeesta ja toiveesta saada konkreettinen oppimisvihko, joka kulkisi lapsen mukana esiopetuksesta alkuopetukseen, aina toisen kouluvuoden loppuun. Oppimispolkuni Oksassa- vihkon tarkoituksena on tehdä näkyväksi oppilaan oppimista lapselle, kotiväelle ja opettajille. Oppimispolkuni Oksassa- vihossa on yksissä kansissa lapsen esi- ja alkuopetusvuosina opittuja tärkeitä taitoja ja asioita, vahvuuksia, tavoitteita, itsearviointeja ja ilon aiheita.

– Joustavaa esi- ja alkuopetusta on kehitetty Kangasalla systemaattisesti monien vuosien ajan. Vihko vahvistaa esi- ja alkuopetuksen yhteistä oppimispolkua sekä tiedonsiirtoa esi- ja alkuopetuksen välillä, joustavan esi- ja alkuopetuksen koordinaattori Jessica Taipale ja tuntiopettaja Kaisa Aalto-Wallin kertovat.

Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/oksan-oppimisvihko-joustavaan-esi-ja-alkuopetukseen


Kuntatyö2030-gaala lähetetään suorana palkitsemistilaisuudesta Helsingistä.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Annikka Lampo, p. 040 133 6628, annikka.lampo(at)kangasala.fi

Kaikki palkittavat kehittämisteot, organisaatiot ja palkittujen yhteystiedot löytyvät tästä liitteestä