Kangasalan varhaiskasvatuksen huoltajien antama palaute toimintavuodelta 2021 2022


Kangasalan varhaiskasvatuksessa toteutettiin keväällä 2022 palautekysely varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajille. Kysely kohdistettiin myös yksityiseen varhaiskasvatukseen. Kysely avulla saimme arvokasta palautetta toiminnastamme toimintakaudelta 2020-2021.

Kiitos kaikille vastaajille!

Huoltajat antoivat positiivista palautetta pedagogisesta toiminnasta ja oppimisympäristöistä. Lapsella on mahdollisuus leikkiä ja osallistua monipuoliseen toimintaan omana itsenään. Huoltajilla on ollut myös mahdollisuus vaikuttaa lastaan koskeviin asioihin, muun muassa lapsen tukeen liittyvät asiat on koettu sujuviksi. Vuorovaikutus henkilöstön kanssa on ollut luottamuksellista ja avointa.

Kehitettävinä asioina esiin nousi asioista tiedottaminen sekä huoltajien osallisuuden mahdollistaminen.

 

Palautteesta nostettu kehittämiskohde toimintakaudelle 2022-2023

Saadun palautteen perusteella olemme nostaneet Kangasalan varhaiskasvatuksen yhteiseksi tavoitteeksi toimintakaudelle 2022-2023 tiedottamisen kehittämisen.