Kehitä terveysasemien palvelua!


THL on laatinut yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa asiakaspalautemittarit, joita kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat käyttää. Asiakaspalautetta kerätään asiakaspalautekyselyillä. Niiden tulokset antavat asiakkaille ja kansalaisille tärkeää tietoa asiakastyytyväisyydestä, jota he voivat hyödyntää hoitopaikkojen vertailussa ja valinnassa. Tulokset tukevat myös palvelutuottajia kehittämään tuottamiaan palveluja ja antavat päättäjille tietoa palvelujärjestelmän toimivuudesta asiakkaan näkökulmasta. (THL 2018)

Näin pääset mukaan kehittämään terveyspalveluiden laatua Kangasalan terveysasemilla:
Käytyäsi hoitajan tai lääkärin vastaanotolla täytä joko saamasi paperinen esitietolomake tai internetissä osoitteessa https://www3.thl.fi/lomake/terveyskeskuspalaute.

Kiitos arvokkaasta palautteestasi!