Kaupunginsairaala sai Kandiystävällinen terveyskeskus -tunnustuksen


Medisiinariliitto on myöntänyt Kangasalan kaupunginsairaalalle Kandiystävällinen terveyskeskus 2021 -tunnustuksen. Valinnassa painotettiin perehdytyksen, seniorituen ja koulutuksen järjestämistä sekä lisäksi työmäärän sopivuutta nuorelle lääkärille, työilmapiiriä ja palautteen saamista.

Terveyspalveluissa on parin viime vuoden aikana kiinnitetty erityistä huomiota nuorten lääkäreiden koulutukseen ja työolosuhteisiin sekä tehty kehittämistoimia niiden eteen. Tunnustus on otettu ilolla vastaan hyvänä palautteena tehdystä ohjaus- ja kehittämistyöstä sekä koko työyhteisön nuoria työntekijöitä tukevasta ilmapiiristä.