Kaupunki selvittää, miten liityntäpysäköintiä pitäisi kehittää – osallistu kyselyyn!

Kangasalan kaupunki haluaa edistää kestävämpää liikkumista ja tarjota vaihtoehdon pelkästään henkilöautolla kulkemiselle liityntäpysäköinnin avulla. Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan autojen, polkupyörien tai muiden ajoneuvojen jättämistä pysäköintialueelle ja matkan jatkamista yleensä joukkoliikenteellä. Kaupunki selvittää kevään aikana liityntäpysäköinnin nykytilaa ja kehitystarpeita. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva…

Hallitus muutti 1.-3. -luokan oppilaiden lähiopetusta koskevaa linjaustaan 20.3.

Kaikille halukkaille 1.–3.-luokan oppilaille tarjotaan jälleen lähiopetusta. Hallitus on poistanut ehdon, että lähiopetukseen saavat osallistua vain ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Hallitus suosittelee edelleen kaikille ja myös 1.–3.-luokkien koululaisille etäopiskelua, mikäli se perheessä on mahdollista. Hallitus…

Aluehallintoviraston valvontapäätös Kukkiakodon lääkehoitoon liittyvässä valvonta-asiassa

Lounais- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto on 18.3.2020 antanut päätöksen valvonta-asiassa koskien Kukkiakodon tehostetun palveluasumisen yksikössä toukokuussa 2018 tapahtunutta vakavaa lääkepoikkeamaa. Päätöksellään aluehallintovirasto antaa Kangasalan kaupungille huomautuksen vakavasta lääkepoikkeamasta ja sen epäasianmukaisesta hoitamisesta. Aluehallintoviraston perustelujen mukaisesti lääkehoitovirheen tultua ilmi, asiassa ei ole…

Vanhuspalveluiden tiedote kaupassa asioinnista

Yli 70-vuotiaiden välttämätön asiointi Maan hallitus antoi 16.3. toimintaohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Toimintaohjeella halutaan suojella riskiryhmään kuuluvia ikääntyneitä mahdolliselta tartunnalta. Maailmalta saadut seurantatiedot osoittavat, että koronavirus on…

Yrittäjäjärjestöt ja Business Kangasala Oy alueen yritysten apuna

Kangasalan Yrittäjät, Kuhmalahden Yrittäjät ja Business Kangasala Oy auttavat yhdessä yrityksiä poikkeusaikana. Nopealla tahdilla eskaloitunut koronatilanne on muuttanut yritysten toimintakenttää radikaalisti. Palvelualoilla asiakaskato, tapahtumatuotannossa kokoontumiskiellot ja perusliiketoiminnassa sairaspoissaolot sekä karanteenit näkyvät yritysten toiminnassa välittömästi. Maksuliikenteen tulovirran pysähtyminen, lomautukset, sopimusten sitovuus, verot ja maksut vaativat yrittäjältä nopeaa reagointia…