Viikolla 38 vietämme Muistiviikkoa!


Muistiviikon teemana on tänä vuonna Muistiystävällisiä tekoja, ja niitä tehdään koko syyskuun ajan.

Muistiystävällinen Suomi rakentuu yksi teko kerrallaan. Sitä rakennetaan jokaisessa kohtaamisessa, palveluissa ja aluesuunnittelussa, yhteisöllisessä ympäristössä sekä ihan tavallisessa arjessa. Meistä jokainen rakentaa muistiystävällistä Suomea, ja muistiystävällisessä ympäristössä on jokaisen hyvä elää. Muistiystävälliset teot voivat olla esimerkiksi arvostavia kohtaamisia, ikärajat ylittäviä yhteisiä hetkiä tai avustavia tekoja arjessa. Ne voivat olla pieniä tai isoja, kertaluontoisia tai jatkuvaa toimintaa. Niiden pohjalta rakentuu muistiystävällinen yhteiskunta.

https://www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi/