Vatialantien ja Holvastintien kiertoliittymän rakentamisessa varaudutaan kouluvuoden alkamiseen


Vatialantien kadunparannustyöt ja uuden kiertoliittymän rakennustyöt Vatialantien ja Holvastintien liittymässä etenevät täydellä vauhdilla. Vatialantien varteen välille Karin Heikin tie – Puutteenmäentie valmistuu liikennöitävään kuntoon uusi jalankulku- ja polkupyöräilyväylä seuraavan viikon aikana. Uutta väylää pitkin pääsee mm. Pitkäjärven koululle turvallisesti ohi työmaan. Vatialan koulun kohdalla välillä Puutteenmäentie – Loukkaantie työvaiheet vaativat nyt erityistä varovaisuutta autoilijoilta, jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä! Opasteita ja nopeusrajoituksia on syytä noudattaa tunnollisesti, että ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Kaikkien turvallisuuden vuoksi jalankulku- ja pyöräily ohjataan kiertoreiteille työmaan ohi. Vatialantien pohjoispuolella on opastettu kiertoreitti Vatialantie – Karin Heikin tie – Nattarinraitti – Kotipellontie -Vatialantie ja eteläpuolella Vatialantie – Puutteenmäentie – Kimalaisenkuja -Vatialantie. Valitettavasti matka hiukan pitenee, mutta varmasti sujuu turvallisemmin ja sujuvammin. Pohjoispuolen reitillä matka pitenee pyöräillen n. 500 m (2 min) ja eteläpuolella n. 300 m (1min).

Vatialan koululle saapuva oppilaiden saattoliikenne ohjataan Vatialanpihan kautta, jonne tehdään väliaikainen oppilaiden jättöpaikka. Lisäksi työmaalla huomioidaan koulujen alkamisaika klo 08-09 ja klo 14-15. Vatialan koulun uudet linja-autopysäkit Vatialanpihan tuntumassa otetaan käyttöön, joista on myös kulku Pitkäjärven koululle ja myös Holvastintien pysäkit ovat käytössä.

Autoilijoiden tulee sopeutua siihen, että vielä jonkin aikaa Vatialantie on kavennettu yksikaistaiseksi ja kohtaamispaikkoja on tehty mahdollisimman paljon. Joustavalla asenteella ja maltilla kaikki kyllä mahtuvat työmaa – alueen läpi kulkemaan ja mikäli suinkin on mahdollista työmaa kannattaa kiertää.

Vaikka rakennushanke aiheuttaa huomattavaa haittaa kaikille kadulla kulkeville niin autoilijoille kuin jalan tai polkupyörällä liikkuville, niin kuitenkin loppusyksyllä saamme nauttia laadukkaasta ja turvallisesta liikkumisympäristöstä kaikille.

Hyvää syksyä ja malttia liikenteeseen!

Vatiala_kevyenliikenteenohjaus