Vatialan lähiliikuntapaikka sai valtionavustusta


Kangasalan kaupungille on myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta Vatialan lähiliikuntapaikan rakentamiseen. Avustuksen suuruus on 154 700 euroa ja avustuksen myöntäjänä on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Kuvassa Vatialan lähiliikuntapaikan sijainti Vatialan koulun välittömässä läheisyydessä.

Vatialan lähiliikuntapaikalle myönnetty liikuntapaikkarakentamisen avustus on aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta. Hankealue sijaitsee Vatialan kaupunginosassa, Kangasalla. Vatialan koulu ja päiväkoti sijoittuvat aivan hankealueen viereen ja liikuntapaikka on osa Vatialan koulun välituntialuetta.

Vatialan lähiliikuntapaikka on hyvin saavutettavissa. Liikuntapaikalle on helppo tulla jalan ja pyörällä lähiympäristöstä. Alueelle saapumista tukevat myös joukkoliikenteen verkosto alueella ja Vatialan koulun rakentamisen yhteydessä viime vuonna uusitut paikoitusalueet.

Vatialan lähiliikuntapaikan alue on pinta-alaltaan noin 1 ha. Alueella sijaitsee nykyisin Vatialan koulun murskepintainen pelikenttä, joka on rakennettu 1980-luvun alkupuoliskolla. Koulun pohjoispuolella, Nattarinraitin varrella on yksi Kaarinanpolun vaellusreitin lähtöpisteistä ja talvisin liikuntareitin latuyhteys.

Hankkeen tavoitteet ja rakentaminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää Vatialan koulun ulkoalueesta nykyistä monipuolisempi liikunta-alue, jota voidaan käyttää ympärivuotisesti liikuntaan ja ulkoiluun. Lähiliikuntapaikkaa halutaan kehittää erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta, mutta liikunta-alue on suunnattu myös kaikille lähialueen muille asukkaille ja vapaa-ajan harrastajille.

Alueen suunnitelmat tähtäävät monipuolisiin liikuntamahdollisuuksiin, jotka palvelevat mahdollisimman laajoja käyttäjäryhmiä. Lähiliikuntapaikan toiminnot sopivat sekä lapsille että aikuisille ja edistävät perheiden sekä eri ikäisten yhdessä harrastamisen mahdollisuuksia alueella. Ulkokuntoilupisteen välineet on valittu niin, että ne ovat turvallisia käyttää kaikille käyttäjäryhmille.

Suunnitelmassa nykyisen murskepintaisen kentän alueelle sijoittuvia toimintoja ovat tekonurmipintainen pelikenttä, juoksusuora, pituushyppypaikka, ulkokuntoilupiste, koripallon heittopaikka ja oleskelualue. Lisäksi koulun pihan alueelle sijoitetaan monitoimikaukalo ja kiipeilyteline. Asfalttimaalauksilla alueelle toteutetaan myös juoksurata, hyppyruudukoita ja pihapelejä. Talvella osa tekonurmikentästä on tarkoitus jäädyttää luistelua varten.

Tekonurmipintainen pelikenttä aidataan 4 m korkealla aidalla. Lähiliikuntapaikalle lisätään roska-astioita ja penkkejä oleskelua varten. Kentän koilliskulmaan lisätään pyöräkatos runkolukittavilla pyörätelineillä. Liikuntapaikan valaistusta uusitaan hankkeen yhteydessä. Alueen viihtyisyyttä lisätään värikkäillä päällysteillä sekä uudella kasvillisuudella.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana. Lähiliikuntapaikan rakentamisesta tiedotetaan tarkemmin erikseen.

 

Lisätietoa:

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri p. 050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

Milla Santalehto, suunnittelija p. 044 481 3009, milla.santalehto(at)kangasala.fi