Vatialan koirapuiston suunnitelmaehdotus nähtäville


Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville koirapuiston suunnitelmaehdotuksen ajalla 24.3. – 7.4.2021. Koirapuisto on suunnitelmassa esitetty Vatialaan Vällintien ja Horsmakujan läheisyyteen. Koirapuiston rakentaminen luo edellytykset koirien vapaaseen liikkumiseen sekä koiraihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen.

Koirapuiston suunnitelmakuva karttamuodossa

Ote koirapuiston suunnitelmaehdotuksesta.

Sijainti ja koirakysely

Kangasalan kaupunki ja Business Kangasala Oy järjestivät v. 2019 koirakyselyn, jossa kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä mm. koirapuiston sijainnista ja toivotuista ominaisuuksista. Koirakyselyssä saatiin vastauksia runsaasti, noin 350 kaupunkilaiselta, joista lähes kaikki olivat koiranomistajia. Koirapuiston sijainniksi toivottiin mm. Keskustan, Kyötikkälän, Suoraman, Lentolan, Vatialan, Pikkolan, Ranta-Koiviston ja Huutijärven alueita.

Kyselyn vastaajien hyvistä ehdotuksista Tekninen keskus nosti tarkemman tarkastelun ja sijaintivertailun kohteiksi otollisimmat ehdotetut paikat. Pohdittaessa koirapuiston sijoittelua kaupunkirakenteeseen otettiin huomioon mm. seuraavia asioita: vaihteleva ja virikkeellinen maasto, riittävä tila aitauksen sijoittamiselle, kaavoitustilanne, saavutettavuus kävellen ja autolla, autojen pysäköintimahdollisuus, liikennemelu ja riittävä etäisyys asutuksesta.

Koirapuiston suunnitelmaehdotuksen sisältö

Koirapuiston suunniteltu kokonaispinta-ala on 2850 m2. Aitaus jaetaan kahteen osaan, pienille koirille ja suurille koirille on omat puolensa. Puisto aidataan pienien koirien puolella 1,4 m korkealla ja suurien koirien puolella 1,8 m korkealla teräselementtiaidalla koirien karkaamisen estämiseksi.

Molempiin aitauksiin on sisäänkäynti- ja huoltoportit. Käyntiporttien yhteyteen rakennetaan ns. eteistila eli kaksinkertainen portti välitilalla, joka helpottaa koirien laskemista irti turvallisesti ja estää koirien karkaamista puistosta. Jätehuoltoa varten aitauksiin sijoitetaan puistoroska-astiat sekäjätettä varten ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi aitauksen ulkopuolelle sijoitetaan yhteinen kannellinen syväjäteastia koiranjätöksiä varten.

Aitojen sisäpuolella pintamateriaalina toimii nykyinen metsänpohja ja luonnonhiekkaa lisätään suunnitelmassa esitettyihin kohtiin. Porttien edustan ns. huoltopihalla pintamateriaalina käytetään hyvin tiivistyvää kivituhkaa. Kiinteinä kalusteina puistoon asennetaan selkänojalliset penkit. Lisäksi puistoon asennetaan valaistus. Koira-aitaukseen lisätään infotaulu, joka sisältää mm. koirapuiston säännöt. Aitauksen sisälle varataan koirapuiston käyttäjille irtovarusteet (lapiot ja haravat) alueen siistimiseen ja jätösten keräämiseen.

Nykyinen puusto säilytetään mahdollisuuksien mukaan alueella, mutta harvennetaan niin, että aitaus pystytään rakentamaan. Kaadetuista runkopuista jätetään koirille maapuita ja merkkauskantoja. Koirapuiston edustalle varataan tilaa pysäköintiä varten.

Karttakuva, johon koirapuiston alue o merkitty punaisella soikiolla

Koirapuiston suunniteltu sijainti osoitettu punaisella rajauksella kartassa.

Kaupunkilaisten kuuleminen hankkeessa

Koirapuiston suunnitelmaehdotus on Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa ja kaupungin verkkosivulla julkisesti nähtävillä ajalla 24.3. – 7.4.2021.

Suunnitelmaehdotus on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
Kangasalan kaupungin viheraluesuunnittelu

Kaupunkilaisten on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta jättämällä muistutus tekniselle keskukselle. Mahdolliset muistutukset on toimitettava tekniselle keskukselle 7.4.2021 mennessä sähköpostitse tekninenkeskus@kangasala.fi, teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen (os. Urheilutie 13), tai postitse tekninen keskus, PL 50, 36201 Kangasala.

Lisätietoja saat puhelimitse teknisestä keskuksesta. Halutessasi voit jättää soittopyynnön sähköpostitse suunnitelman nähtävilläolon aikana. Yhteystiedot löytyvät alta.

Lisätiedot:

kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen,  p. 050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

suunnittelija, Milla Santalehto, puh. 044 481 3009, milla.santalehto(at)kangasala.fi