Valtuusto päätti investointisuunnitelman muutoksista osana talouden tasapainottamista


Kangasalan valtuusto käsitteli uudelleen kokouksessaan 19.2. teknisen keskuksen investointisuunnitelmaa vuosille 2024-2026. Investointien määrärahaa vähennettiin vuoden 2024 talousarvioon 2 740 000 euroa (34,52 M € – 31,73 M €).

Liikuntapaikkojen ja muiden ulkoalueiden perusparantamisen määrärahaa on vähennetty. Kuvassa Mäyrävuoren ulkokuntoilupiste. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Kangasalan kaupungin talouden näkymät ovat heikentyneet usean tekijän yhteisvaikutuksesta taloussuunnitelmakaudella 2024–2026. Kangasalan kaupungin vuoden 2024 talousarvio on 11,5 milj. euroa alijääminen ja myös suunnitelmakauden vuodet 2025 ja 2026 ovat alijäämäisiä. Valtuusto hyväksyi osana vuoden 2024 talousarviota koko kaupunkia ja konsernia koskevan talous- ja tuottavuusohjelman.

Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä ja Kangasalan kaupunki hakee laaja-alaisesti säästöjä talouden tasapainottamisprosessin keinoin. Säästöjä haetaan osallistavalla toimintatavalla kevään 2024 aikana. Prosessiin pääsevät osallistumaan niin toimielinten jäsenet, henkilöstö kuin kuntalaisetkin.

Investointisuunnitelman muutokset ja säästötoimenpiteet, jotka sisältyvät valtuustokäsittelyyn kesäkuussa tulevaan muutostalousarvioon, tulevat valtuuston päätöksiksi vuoden 2024 osalta. Seuraavat vuodet ovat suunnitelmavuosia ja niistä päätetään sitovasti aina osana kunkin vuoden talousarviota.

Investointisuunnitelman kaikkia kohtia on arvioitu ja priorisoitu uudestaan. Muutoksia on tehty siirtämällä joidenkin hankkeiden toteutusta myöhemmille vuosille, jaksottamalla joidenkin hankkeiden toteutusta toisin useammalle vuodelle, vähentämällä joillekin toimenpiteille vuosittain käytössä olevaa määrärahan määrää ja lisäämällä määrärahaa muutamille hankkeille, koska niiden kustannusarvio on tarkentunut aiemmasta.

Rakentamisen palvelualueella päiväkoti- ja kouluhankkeista suurimmat muutokset ovat Suoraman pienten lasten yksikön ja Harjunsalon päiväkodin määrärahojen poistaminen odottamaan palveluverkkosuunnitelman päivittämisen tuloksia. Pikkolan koulun lohkoittaisen peruskorjauksen aloittaminen on siirretty vuodella eteenpäin. Rakentamisen peruskunnostusmäärärahaa on lisätty vuosille 2024-2026 poistosuunnitelman muutoksista johtuen. Myytäväksi alustavasti suunniteltujen kiinteistöjen kunnostusmäärärahoja on poistettu. Vähäisempiä määrärahamuutoksia on useita. Katujen peruskorjausta ja katujen valaistuksen peruskorjausta on vähennetty ja Ruutanantien valaistuksen täydentämistä siirretty. Uusia lähiliikuntapaikkoja ei rakenneta vuosina 2024-2026 ja leikkikenttien, koulujen sekä päiväkotien pihojen peruskunnostuksia on vähennetty.

Valtuusto päätti kokouksessaan palauttaa vuodelle 2024 suunnittelurahan 0,1 milj. euroa Korvenperäntien kevyenliikenteen väylään välillä Ruutanantie-Siitamantie. Vastaava summa vähennettiin katujen peruskunnostukseen varatusta määrärahasta. Toisena muutoksena valtuusto päätti, että vuodelle 2025 palautetaan suunnittelurahat Luottamusmiehentien kevyenliikenteen väylälle välillä Asemantie-Vatialantie 0,04 milj. euroa sekä Lentolantielle välillä Mäkirinteentie-Kannistontie 0,02 milj. euroa. Vastaavat summat vähennettiin Timantin kalustukseen varatuista varoista.

– Investointisuunnitelman muutos tukee Kangasalan kaupungin talous- ja tuottavuusohjelmaa vähentäen lainanottotarvetta ja poistoja. Tämä yhteisvaikutus keventää myös käyttötalouteen kohdistuvaa painetta. Tasapainotettaessa kaupungin taloutta teemme monipuolisesti eri toimenpiteitä, joiden avulla varmistamme tasapainotilan saavuttamista talousarvio- ja suunnitelmakaudella, toteaa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311

Elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala, p. 044 430 9421