Uusia luonnnonsuojelualueita Kangasalle


Pirkanmaan Ely-keskus on päätöksillään hyväksynyt Kangasalan kaupungin esitykset uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi kaupungin omistamille maa-alueille. Uusilla suojelualueilla laajennetaan sekä Kirkkoharjun Isolukon luonnonsuojelualuetta että vahvistetaan Kirkkojärven luonnonsuojelualuetta. Kokonaan uusi luonnonsuojelualue perustettiin Mäyrävuoreen. Yhteensä uusia luonnonsuojelualuepäätöksiä tehtiin neljä.

Aloite Mäyrävuoren suojeluun tuli kaupunkilaisilta. Mäyrävuori on jo aiemmin luokiteltu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalueeksi. Mäyrävuoren kallioita reunustaa myös suojelun arvoinen vanha havumetsä. Mäyrävuoren monipuolinen virkistyskäyttö on alueen rauhoittamisesta huolimatta edelleen mahdollista.

Mäyrävuoren uuden luonnonsuojelualueen rajaus. Kuvakaappaus rauhoituspäätöskartasta. © Maanmittauslaitos.

Myös Kirkkoharjun suojelualueen laajentamisella vastattiin kaupunkilaisten esittämiin toiveisiin. Kirkkoharjun luonnonsuojelualueen laajentamisen myötä suojelun piiriin saatiin koko Kirkkoharjun arvokas lukkoalue sekä niiden ympärillä kasvavaa edustavaa vanhaa harjumetsää.

Kirkkoharjun Isolukon luonnonsuojelualueen laajennuksen rajaus. Kuvakaappaus rauhoituspäätöskartasta. © Maanmittauslaitos.

Kirkkojärven ja Taivallammin välisen metsäalueen rauhoittamisen myötä saatiin suojeltua kasvillisuudeltaan monimuotoista metsää, mutta samalla turvattiin ennen kaikkea arvokas ekologinen yhteys Kirkkojärven ja Taivallammin välillä.

Kirkkojärven-Taivallammin luonnonsuojelualueen rajaus. Kuvakaappaus rauhoituspäätöskartasta. © Maanmittauslaitos.

Kirkkojärven rannasta Restaurannan kupeesta rauhoitetulla pienellä lehtometsäalueella puolestaan vahvistettiin uhanalaisen liito-oravan elinmahdollisuuksia Kirkkojärven rantametsissä. Samalla suojeltiin myös Kirkkojärven linnustolle suojaa ja pesimäpaikkoja tarjoava metsäalue.

Kirkkojärven rantametsään perustetun luonnonsuojelualueen rajaus. Kuvakaappaus rauhoituspäätöskartasta. © Maanmittauslaitos.

Kokonaisuudessaan kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden pinta-ala kasvoi uusien suojelupäätöksien myötä 41 hehtaarin verran, mikä nostaa Kangasalan kaupungin omistamien suojelualueiden pinta-alan lähes kaksinkertaisesti noin 46 hehtaarista 87 hehtaariin.

Lisätietoja:
Ympäristösuunnittelija Katri Tolonen, p. 044 423 5755, katri.tolonen@kangasala.fi