Uusi laajakaistatukihanke käynnistyi 3.2.2022


Pirkanmaan liitto, tiedote 4.2.2022

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta tuli voimaan 3.2.2022. Samalla käynnistyi uusi kansallinen laajakaistatukihanke, jolle on haettu EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle määrästä on budjetoitu 15 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään kunnan maksuosuudesta hankkeessa. Kunnat on jaettu kolmeen ryhmään, joiden maksuosuudet ovat joko 8, 22 tai 33 prosenttia.

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueille, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Hankkeessa voidaan tukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin yhteyksiin.

Lisää tietoa laajakaistatukiohjelmasta:
https://www.traficom.fi/fi/nopea-laajakaista

Kiinnostuneet kunnat Pirkanmaalla voivat pyytää Pirkanmaan liittoa pyytämään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta laajakaistatukilain mukaista markkina-analyysiä koko alueeltaan tai jo määritellyiltä hankealueilta kunnassa. Traficom käynnisti juuri markkina-analyyseihin liittyvät julkiset kuulemiset mm. Ikaalisten, Kihniön ja Vesilahden alueilla. Kuulemiskierroksia on tulossa lisää sitä mukaa, kun kunnat innostuvat lähtemään liikkeelle.

Lisää tietoa markkina-analyyseistä:
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusi-laajakaistatukilaki-voimaan-julkinen-kuuleminen-laajakaistahankkeista-kaynnistyy

Markkina-analyysien jälkeen kuntien kanssa suunnitellaan ja määritetään tuen hakuun soveltuvat hankealueet ja Pirkanmaan liitto myös kilpailuttaa hankealueille verkkojen rakentajat.
Hakumenettelyssä käytettävistä vertailuperusteista säädetään laajakaistatukilain 6 §:ssä.

Kilpailutuksessa valituksi tullut verkonrakentaja voi tämän jälkeen hakea tukea Traficomilta.

Kunta tekee päätöksen omasta maksuosuudestaan.

Uuden laajakaista tukihankkeen täydentyvät nettisivut:
https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/laajakaistatukihanke

Laajakaistatukihankkeen toimeenpanoa Pirkanmaalla, markkina-analyysipyyntöjä ja hankealueiden kilpailutuksia koskevat yhteydenotot voi osoittaa suoraan marja-riitta.mattila-nurmi@pirkanmaa.fi, ja puhelimitse 0503367651

Tiedote on luettavissa (sekä linkitettävissä) myös Pirkanmaan liiton verkkosivuilla:

https://www.pirkanmaa.fi/uusi-laajakaistatukihanke-kaynnistyi-3-2/