Uusi hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa Kaarinanpolun kehittämistä


Kangasalan kaupunki laatii Kaarinanpolun retkeilyreitille hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Suunnitelma ohjaa Kaarinanpolun reittilinjausten, palveluvarustuksen ja hoidon kehittämistä tulevaisuudessa. Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville reitin hoito- ja käyttösuunnitelmaehdotuksen 28.4. – 28.5.2021 väliseksi ajaksi ja toivoo suunnitelmasta kommentteja reitin käyttäjiltä ja sidosryhmiltä.

Kaarinanpolku on noin 65 kilometrin mittainen retkeilyreitti, joka kulkee Pohjois-Kangasalan ja eteläosassa sijaitsevan Taivalpirtin välisellä alueella. Reitin varrella on useita laavuja ja nuotiopaikkoja. Reitti kulkee Ruutanan, Kangasalan Aseman, Vatialan ja tulevan Lamminrahkan kaupunginosan vieritse ja reitille on olemassa useita lähtöpisteitä.

Katajajärven laavu Kaarinanpolun varrella. Kuva Tero Hakala.

Kaarinanpolku on tärkeä virkistysreitti kangasalalaisille ja osana koko kaupunkiseudun reittiverkostoa. Reitille tehdään paljon lyhyitä, muutaman tunnin päiväretkiä. Reitin käyttö myös polkujuoksussa ja maastopyöräilyssä on kasvattanut suosiotaan.

”Kangasalan kaupungille on tärkeää kehittää vapaa-ajan ja virkistyksen mahdollisuuksia. Se lisää myös kaupungin vetovoimaa asuinpaikkana. Kaarinanpolun kehittäminen sopii erinomaisesti näihin tavoitteisiin”, toteaa elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kehittämisen painopisteinä ovat käytetyimmät alueet keskiosassa Lamminrahkan tulevan kaupunginosan vieressä, eteläosassa Saarenmaan, Hervantajärven ja Birgitanpolun ympäristössä sekä pohjoisosassa. Painopistealueilla on tarkoituksena parantaa reitin laatutasoa ja reittilinjauksia sekä kehittää uusia lähireittejä Kaarinanpolkuja. Suosituimpien alueiden välillä reittiä kehitetään yhdysreittinä. Yhdysreittiosuuksilla käyttö voi painottua kävelyn lisäksi nykyistä enemmän maastopyöräilyyn.

Reittilinjauksia kehitetään elämyksellisemmiksi ja vähemmän monotonisiksi. Polkureitin laatutasoa parannetaan varsinkin suosituimmilla alueilla. Saapumista reitille ja pysäköintimahdollisuuksia selkeytetään. Asutuksen lähellä helpotetaan reitille tuloa pyörällä tai joukkoliikenteellä. Reitin viitoitus ja opasteet uusitaan vaiheittain selkeiksi ja yhdenmukaisiksi. Reitin ylläpitoa ja huoltoa kohdistetaan varsinkin eniten käytetyille osuuksille.

Kangasalan kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen on tyytyväinen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. ”Hoito- ja käyttösuunnitelma tarjoaa meille hyvät työkalut palveluvarustuksen, opastuksen ja reittilinjausten kehittämiselle tulevaisuudessa. Toivomme reitin käyttäjien tutustuvan hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja antamaan siitä nähtävillä oloaikana kommentteja ja kehittämisehdotuksia”, Järvinen esittää.

Kaupunkiseudulla retkeilyreitit muodostavat merkittävän virkistysverkoston. Kaarinanpolulle ja muille runkoreiteille tulisi kehittää yhteneväinen ilme ja kehittää viestintää seudulliseksi. Lamminrahkan tienoilla Kaarinanpolku risteää seudullisen liikuntareitin kanssa ja tarjoaa yhteydet Kirkkoharjuun ja Tampereelle Niihaman-Kaupin suuntaan. Etelässä on yhteydet Birgitan polulle Lempäälään ja Valkeakosken suuntaan Pirkan Hölkän reitille. Kehittämistarvetta tuovat Saarenmaan uuden yritysalueen ja asuinalueen rakentuminen tulevaisuudessa. Tarvetta on myös kehittää yhteyksiä Hervantajärven-Makkarajärven suuntaan, jossa asutus lisääntyy ja Tampereen kaupunki toteuttaa uutta lähireitistöä. Pohjoisessa on mahdollisuus luoda yhteydet Kintulammin retkeilyalueen suuntaan sekä Pukalan ja edelleen Oriveden suuntiin.

Kehittämisessä huomioidaan myös luonnonsuojelun arvot. Arvokkaimpia luontokokonaisuuksiareitin varrella ovat Salmuksen natura-alue ja Koukkurahkan luonnonsuojelualue Lempäälän rajan tuntumassa. Pohjois-Kangasalla reitti kulkee Joutsenenpesän-Norojärvien, Puikkarinlammin ja Heramaanjärven luonnonsuojelualueiden kautta.

Kaarinanpolun parantaminen aloitetaan tänä vuonna Katajajärven laavun uusimisella ja parantamalla laavulle johtavaa polkua ja pitkospuureittiä. Kaupunki sai parantamishankkeeseen myös valtionavustusta.

Osana hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista tehtiin kysely, jolla kartoitettiin Kaarinanpolun käyttäjien näkemyksiä reitin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Vastauksia kyselyyn saatiin lähes 300. Suurin osa käyttäjistä liikkuu reitillä 1-2 tai 3-5 tunnin mittaisen lenkin. Reitin lähtöpisteisiin saavutaan yleensä autolla, kävellen tai pyörällä. Reittiä kuljetaan pääasiassa kävellen tai juosten sekä jonkin verran myös maastopyörällä. Kehittämistarpeina kyselyssä nousivat esiin reittilinjaukset, laavut ja taukopaikat sekä opasteet.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaehdotus on nähtävillä 28.4. – 28.5.2021 välisenä aikana ja luettavissa kaupungin verkkosivuilla https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/viheraluesuunnittelu/.

Kartta, johon on merkitty Kaarinanpolun reitti ja kehitettevät alueet

Reittikartta ja kehitettävät alueet

Kaarinanpolun nykyinen reitti on merkitty karttaan tummanpunaisella ja laavut punaisilla ympyröillä. Kehittämisen painopistealueet eteläosassa, keskiosassa Lamminrahkan ympäristössä ja pohjoisosassa on merkitty vihreällä.

Lisätietoja:

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri
p. 050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

Jenni Joensuu-Partanen, yleiskaavasuunnittelija
p. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi