Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.


Tekstilogo: Työllisyyden kuntakokeilut

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa osa Kangasalan kunnan työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikunnan asiakkaiksi.

Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021.

Kuka on kokeilun asiakas?

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistämistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka

  • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai
  • ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palveluista vastaa Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut.

Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa.

Muut vieraskieliset asiakkaat asioivat myös omassa kotikunnassaan.

Asiakkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä asiakkaiden tarvitse tämän vuoksi ottaa yhteyttä alueen TE-toimistoon tai kokeilukuntaan. Asiakkaat saavat tiedon henkilökohtaisesti. Kotikunta ottaa yhteyttä asiakkaisiin.

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti Pirkanmaan TE-toimistoon. Käytössä on Oma-asiointi palvelu. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan. Hän tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Oma-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Yhteystiedot

Kangasalan kaupungin työllisyyspalvelut
Postiosoite: PL50, 36201 Kangasala
Käyntiosoite: OP-talo/Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala
Puhelin: 050 467 2345

Lue lisää

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut:
www.tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

Mitä työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan?

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistämistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja kestävät 30.6.2023 saakka.

Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.