Työllisyyden kuntakokeilu on Pirkanmaalla hyvässä vauhdissa


Maaliskuussa alkaneen Pirkanmaan työllisyyskokeilun asiakassiirrot TE-toimistolta kuntiin sujuivat hyvin. Asiakkaille on kotikunnasta nimetty nyt OMA-valmentajat. Asiakkaiden kontaktointi on niin ikään päässyt vauhtiin. Isommissa kunnissa yhteydenottoa voi joutua vielä hetken odottamaan, sillä siirtymävaihe kestää toukokuun loppuun.

2 naishenkilöä istuvat vastakkain pöydän äärellä keskustelemassa

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu alkoi Pirkanmaalla 1.3.2021. Kokeilun alkamisen myötä osa työttömistä työnhakijoista siirtyi oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Pirkanmaalla asiakkaita siirtyi kuntiin reilut 28 000, joista alle 30-vuotiaiden nuorten osuus on noin 35 %. Asiakassiirrot sujuivat kokonaisuutena hyvin. Kaikille kokeiluun ohjatuille työnhakijoille on nyt saatu nimettyä OMA-valmentaja, joita Pirkanmaan kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa on yhteensä noin 250. OMA-valmentajien rinnalla kaikissa kunnissa eri alojen asiantuntijoista koostuva monialainen osaajayhteisö auttaa asiakasta hänen palvelutarpeensa mukaisesti.

Kuntien OMA-valmentajat ottavat yhteyttä kokeilun kohderyhmiin kuuluviin asiakkaisiin toukokuun loppuun mennessä. Asiakkaiden kontaktointi on päässyt hyvään vauhtiin. Asiakkaiden kontaktointi on päässyt hyvään vauhtiin, mutta isommissa kaupungeissa, yhteydenotot asiakkaisiin kestävät luonnollisesti suuren asiakasmäärän vuoksi hieman kauemmin. Asiakas on kuitenkin jo tässä vaiheessa saanut kotikunnaltaan omiin tarpeisiinsa sopivaa palvelua. He ovat esimerkiksi työllistyneet tai ohjautuneet koulutukseen.

Uusia ratkaisuja kohtaanto-ongelman selättämiseksi

Kuntakokeilun asiakkaille luodaan uusia ja vaikuttavia palveluja yhteistyössä laajan kumppanuusverkoston kanssa. Palveluja kehitetään työllisyyspalvelujen, koulutusorganisaatioiden, elinkeino- ja yrityspalvelujen, sote-palvelujen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä valtion kanssa. Tarjolla on muun muassa valmennuksia, koulutuksia, rekrytoivia työkokeiluja, ammatinvalinnan ohjausta tai yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa toimintaa. Yritystoiminnan käynnistämisestä kiinnostuneille voidaan tarjota alkavan yrittäjän palveluja ja starttirahaa. Uusien ratkaisujen avulla pyritään ennen kaikkea tehostamaan työntekijän ja työpaikan kohtaamista. Kuntakokeilulla pureudutaan kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen paikallisuus ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Työnvälitys on keskeisin osa kokeilua.

– Paikallisten osaamistarpeiden tunteminen sekä työtä hakevien osaamisen uudistaminen työmarkkinoiden tarpeisiin ovat toimintamme keskiössä. Monesti parhaisiin tuloksiin päästään, kun työnhakijan ja työnantajan tarpeet tunnetaan perusteellisesti ja kohtaannon syntymistä edistetään tapauskohtaisin räätälöidyin ratkaisuin, toteaa henkilöasiakaspalveluiden johtaja Sari Oksanen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.

Etätapaamisten rinnalle perinteistä lähipalvelua

Koronatilanteesta johtuen tapaamiset OMA-valmentajan kanssa järjestyvät vielä pääosin etäyhteyksin. Työntekijät ovat kuitenkin toiveikkaita, että he pääsisivät tapaamaan asiakkaita kasvokkain viimeistään ensi syksynä. Toiveissa on myös järjestää jo kovasti kaivattuja ja ihmisiä yhdistäviä tapahtumia paikan päällä. Osana kokeilua kehitetään aktiivisesti monikanavaisia digitaalisia palveluja.

-Etäasioinnista korona-aikana saamamme asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista ja on selvää, että jatkossakin haluamme kehittää etäasiointia. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita heille sopivin palvelukanava, toteaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen
kehityspäällikkö Janne Taiponen.

Teksti: Marja-Liisa Tuomisaari ja Petra Mattila

Linkki alueelliselle verkkosivulle tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

Lisätietoja

TAMPERE
Työllisyysjohtaja
Regina Saari
050 346 9603
regina.saari@tampere.fi

Läntinen Pirkanmaa
SASTAMALA
Työllisyyspalvelupäällikkö
Tiina Leppäniemi
040 668 3961
tiina.leppaniemi@sastamala.fi

Etelä-Pirkanmaa
VALKEAKOSKI
Työllisyyspalveluiden johtaja
Sari Ilovuori
040 335 7206
sari.ilovuori@valkeakoski.fi

Tampereen kehyskunnat
LEMPÄÄLÄ
Työllisyyspäällikkö
Lotta Lammi
040 133 7910
lotta.lammi@lempaala.fi

Tampereen kehyskunnat
YLÖJÄRVI
Työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö
Pekka Mansikkamäki
050 330 2072
pekka.mansikkamaki@ylojarvi.fi

Ylä-Pirkanmaa
MÄNTTÄ-VILPPULA JA JUUPAJOKI
Palveluvastaava
Vuokko Hjelt
044 058 9457
vuokko.hjelt@taidekaupunki.fi