Tontinjakomahdollisuksia koskevat tiedostustilaisuudet


Viime keväänä alkanut tontinjakoprojekti etenee Kangasalla. Kannustamme tontinomistajia etupäässä nauhataajamassa palvelujen ja joukkoliikennereittien läheisyydessä tonttiensa jakamiseen.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme tontinjakomahdollisuuksista, periaatekuvien, esimerkkitapausten ja toteutusmahdollisuuksien pohjalta.

Tiedotustilaisuuksia järjestetään:

  • keskustassa Harjula-salissa                       22.11.2018   klo. 17.00 – 19.00
  • Vatialassa Pitkäjärven koululla                29.11.2018   klo. 17.00 – 19.00
  • Suoramassa Suoraman koululla              13.12.2018   klo. 17.00 – 19.00

 

Lisätietoja tontinjakomahdollisuuksista:
kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen, p. 050 596 9124
geodeetti Juha Iivonen, p. 050 596 9125