Teknisen keskuksen teettämä selvitys kaupungin omistamilla avoimilla alueilla


  • Tekninen keskus teettää selvitystä omistamillaan mailla, pääsääntöisesti asemakaava-alueilla, sijaitsevista pelloista ja niityistä.
  • Työssä arvioidaan mm. alueiden laajuutta, luonnetta, kasvillisuutta, maisema-arvoja ja kunnossapitoa.
  • Selvitystyön toteuttaja on ProAgria, konsultin edustajat liikkuvat maastossa myös asutuksen tuntumassa turvaliiveihin tai vastaaviin pukeutuneina (kirkas keltainen).
  • Maastotöitä ja inventointeja tehdään lähes koko kesän ajan.
  • Hanke valmistuu arviolta lokakuussa 2019.