Tampereentien alikulkukäytävän kiertotie ja työmaan ohi liikennöinti


Kangasalan keskustassa Tampereentien alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne on ohjattu tammikuussa käyttöön otetulle kiertotielle. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kiertotie oli määrä päällystää asfaltilla ennen sen käyttöönottoa. Etelä-Suomeen poikkeuksellisesti saapunut talvi aiheutti kuitenkin tilanteen, jossa asfalttia ei ollut enää saatavilla.

Tämän vuoksi kiertotie jouduttiin talven ajaksi toteuttamaan öljysoralla, joka on altis säänvaihtelulle ja rasitukselle. Urakoitsija tarkkailee kiertotien kuntoa päivittäin ja kunnossapitoa tehdään työpäivän aikana mahdollisuuksien mukaan.  Tämänhetkiset sääolot aiheuttavat kuitenkin suurta vaihtelua kiertotien ajettavuuteen ja sitä käytettäessä kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Kiertotie on erittäin vilkkaasti liikennöity.

Kaupunki suosittelee vaihtoehtoisten reittien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Kiertotien päällysteratkaisuja tarkastellaan keväällä, heti  kun asfaltointi on teknisesti mahdollista.

Pahoittelemme kiertotien kuoppaisesta kunnosta aiheutuvaa haittaa.