Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnittelu alkamassa


Tampereen kaupunki on yhdessä rajanaapuriensa Pirkkalan kunnan, Kangasalan kaupungin ja Ylöjärven kaupungin kanssa 29.3.2019 julkaissut tarjouspyynnön, jonka tavoitteena on hankkia suunnittelukonsultti tekemään raitiotien seudullista yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa on tarkoitus tarkastella neljää ratasuuntaa eli raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan, Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven suuntiin.

Työn tavoitteena on määrittää yleis- ja asemakaavoitusta varten tarvittavat aluevaraukset, jotka mahdollistavat Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa. Parhaillaan Tampereen alueella rakennetaan raitiotiejärjestelmän ensimmäistä toteutusvaihetta Hervanta – Pyynikintori – Tays. Toisen toteutusvaiheen, Pyynikintorilta länteen Lielahteen ja Lentäväniemeen vievän raitiotielinjan toteutussuunnittelu on meneillään. Sen rakentamisesta Tampereen kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää syksyllä 2020.

Kaikilla ratasuunnilla on vaihtoehtoja raitiotieradan linjaukselle. Yleissuunnitelmassa arvioidaan raitiotien linjausvaihtoehdot kattavien vaikutusarviointien, vuorovaikutteisen suunnittelun ja vaihtoehtovertailujen perusteella. Keskeisistä linjauksista tehdään päätökset kuntien luottamuselimissä. Ratalinjauksista on tavoitteena tehdä päätöksiä syksyn 2020 aikana.

Yleissuunnitelman ensisijainen tavoite on määrittää raitiotieradan linjaus, valtion maanteiden ja rautateiden risteämiskohdat, pysäkkien alustava sijainti ja määrä, periaate raitiotien sijainnista katupoikkileikkauksessa ja säilytysvarikoiden ja sähkönsyöttöasemien alustava sijainti. Toissijaisesti tuotetaan alustavat kustannusarviot raitiotielinjojen rakentamisesta ja operoinnista.

Tietoa tarvitaan suunnittelussa

Yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen. Kuitenkin se tarvitaan nyt, ettei tulevaisuudessa raitiotien jatkolinjojen rakentaminen esty tai tule kustannuksiltaan merkittävästi kalliimmaksi. Myös maankäyttö voi ilman kokonaissuunnitelmaa kohdistua epäedullisesti sen sijaan, että raitiotiejärjestelmästä saataisiin mahdollisimman suurta hyötyä.

Tampereen pormestari Lauri Lyly toteaa, että Tampereen osalta on tarve tarkastella neljää ratasuuntaa. – Ratalinjauksista on jokaisella tarkastelusuunnalla vaihtoehtoja. Kun ollaan epävarmoja, missä raitiotiehen tulisi varautua, tulee tarpeettomiakin rajoituksia Tampereen maankäytön kehittämisessä, liikennejärjestelmän suunnittelussa ja kunnallistekniikan sijoittamisessa.

– Pirkkalassa ratalinjaus on periaatteessa selvä. Raitiotiehen on tavoite varautua Naistenmatkantien käytävässä. Tällä yleissuunnitelmalla on tavoitteena ratkaista, varataanko tila raitiotien radalle ja pysäkeille Naistenmatkantien keskelle vai jommallekummalle sivulle. Myös Partolan kohta on erityiskysymys, jonka ratkaisu on riippuvainen Tampereen päätöksistä, sanoo Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kertoo, että kaupunki on jo Lamminrahkan asemakaavassa varautunut raitiotierataan ja sen päätepysäkkiin. – Myös Saarenmaan osayleiskaavassa on vaihtoehtona, että alue tukeutuisi aikanaan raitiotiehen.

– Ylöjärven suunnalla vaihtoehtoina on tehdä varaukset raitiotielle valtakunnallisen pääradan ja Vaasantien etelä- tai pohjoispuolelle. Erityiskysymyksenä on Teivon alue, missä Tampereen kaupunki on merkittävä maanomistaja. Ylöjärven keskusta on myös Tampere-Oulu -pääradan varrella. Tämä yleissuunnitelma koskee vain raitiotien suunnittelua, toteaa Ylöjärven kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto.

Yleissuunnitelma tulokset ja johtopäätökset palvelevat kuntien ja kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua. Tavoitteena on aloittaa yleissuunnittelu touko-kesäkuun vaihteessa ja saada työ valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Seudullisen esiselvityksen jatkotyö

Yleissuunnitelma on seudullisen esiselvityksen jatkotyö. Esiselvitys hyväksyttiin toukokuussa 2018 Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksessa. Esiselvityksen toteuttamisesta on sovittu osana valtion ja kaupunkiseudun välistä MAL-sopimusta vuosille 2016 – 2019, jossa valtio on myös sitoutunut osallistumaan rakenteilla olevan raitiotien rakentamisen kustannuksiin.

Tampere on saanut maaliskuussa valtionapupäätöksen, jossa valtio sitoutuu osallistumaan raitiotien osan 2 eli Pyynikintorilta Lentävänniemeen ja Lielahteen johtavan osuuden kehitysvaiheen suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla. Kuntien on tarkoitus hakea valtion rahoitusosuutta myös seudulliseen suunnitteluun.

Seudullisen raitiotien ja siihen liittyvän maankäytön kehittäminen on sekä seudun että valtion tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeinen kokonaisuus. Tampereen kaupunkiseudulla on meneillään uuteen MAL-sopimukseen tähtäävä suunnittelu.

Tampereen raitiotien koeliikenne alkaa suunnitelmien mukaan vuoden 2020 keväällä. Varsinainen matkustajaliikenne ensimmäisellä Tampereen raitiotielinjalla on tarkoitus aloittaa elokuussa 2021. Samalla otetaan käyttöön seudullisen bussiliikenteen uusi linjasto.

www.tampere.fi/raitiotie Lisätietoa Tampereen raitiotiehankkeesta

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, raitiotien kehitysohjelma,
Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin +358503430700
sähköposti Ville-Mikael.Tuominen@tampere.fi

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin +358408012665
sähköposti Mikko.Nurminen@tampere.fi

Pirkkalan kunta
Yhdyskuntajohtaja
Jouni Korhonen
puhelin +358 50 512 3981
sähköposti jouni.korhonen@pirkkala.fi

Kangasalan kaupunki
Rakennuspäällikkö
Merja Saarilahti
puhelin +358 50 550 9062
sähköposti merja.saarilahti@kangasala.fi

Ylöjärven kaupunki
Kaupunginarkkitehti
Timo Rysä
puhelin +35840 1334800
sähköposti timo.rysa@ylojarvi.fi