Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma on valmistunut – raitiotien kehittäminen jatkuu


Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman loppuraportti ja suunnitelma-aineistot ovat valmistuneet ja julkaistu tilaajakuntien internetsivuilla.

Yleissuunnitelman linjaukset ja mahdolliset jatkosuunnat

Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman loppuraportti ja suunnitelma-aineistot ovat valmistuneet ja julkaistu tilaajakuntien internetsivuilla. Yleissuunnitelmassa kuvataan rakenteilla olevan raitiotien jatkolinjojen ratavarausten sijainnit Tampereen Hatanpäältä Härmälän kautta Pirkkalaan, Tays Keskussairaalalta Koilliskeskuksen kautta Kangasalan Lamminrahkaan ja Tampereen Lielahdesta Ylöjärvelle sekä ratavaraukset Kangasalan Saarenmaalla. Tampereen raitiotiejärjestelmää suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudulliseksi aina 2040-luvulle asti.

Juuri valmistuneeseen raitiotien seudulliseen yleissuunnitelmaan voi tutustua yleissuunnitelman tilaajakuntien verkkosivuilla ja seuturatikka.fi -sivulla. Yleissuunnitelmasta löytyvät ratalinjausten tarkemmat suunnitelmakartat ja vaikutusarvioinnit.

Tampereen raitiotie rakentuu vaiheittain

Tampereen valtuusto päätti raitiotiejärjestelmän toteutusosan 1 Hervanta-Pyynikintori-Tays rakentamisesta loppuvuodesta 2016 ja nk. Hatanpään haaran rakentamisesta toteutusosan 1 yhteydessä loppuvuodesta 2019. Raitiotien ensimmäinen toteutusosa on valmistumassa, raitiovaunut ovat ajaneet koeliikennettä myös Hämeenkadulla marraskuun puolivälistä alkaen. Varsinainen raitiotieliikenne osalla 1 aloitetaan elokuussa.

Tampereen valtuusto päätti raitiotien toteutusosan 2 Pyynikintori-Santalahti-Lentävänniemi rakentamisesta viime lokakuussa. Rakennustyöt alkoivat loppuvuodesta. Raitiotien osa 2 on tavoite ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2023 ja 2024.

Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa tarkasteltiin toteutusosan 2 jälkeisten raitiotielinjojen ratavarauksia. Yleissuunnitelmassa määritettiin varaukset Tampereen kuntarajat ylittäville raitiotieradoille. Suunnitelmassa oli tavoite määrittää millä kadulla ja missä kohtaa katupoikkileikkausta on tarvetta jatkossa varautua raitiotieradan mahdolliseen toteuttamiseen. Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman ratavaraukset palvelevat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan verkoston suunnittelua.

Raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen Tampereen kaupungilta:

  • Raitiotieradan suunnittelu, päätöksenteko ja toteuttaminen ovat pitkällinen prosessi yleissuunnitelmasta liikenteen aloittamiseen. Toteutusosalla 1 alustava yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen valtuustossa 2011 ja yleissuunnitelma 2014 ja valtuusto teki osan 1 rakentamispäätöksen loppuvuodesta 2016. Raitiotieliikenne toteutusosalla 1 alkaa tänä vuonna, lähes 10 vuotta myöhemmin siitä, kun valtuusto hyväksyi ensimmäisen yleissuunnitelman.

Kuntien valtuustoissa päätetyt seudullisen raitiotien ratavaraukset

Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven valtuustot päättivät tulevaisuuden raitiotielinjojen ratavarausten sijainnit loka-marraskuussa 2020 (kuva 1). Pirkkalan suunnan noin 9 km pitkästä ratahaarasta puolet on Tampereen ja puolet Pirkkalan puolella. Lamminrahkan suunnan 8 km ratalinjauksesta ulottuu viimeinen kilometri Kangasalan puolelle. Ylöjärven suunnan 8 km ratavarauksesta ensimmäiset kolme kilometriä sijaitsee Lielahdessa Tampereen puolella.

Hatanpään valtatieltä Sorin aukion päätepysäkiltä raitiotien jatkolinjan ratavaraus on päätetty Hatanpään valtatielle ja Nuolialantielle katujen keskelle. Nuolialantieltä Härmälänrannan jälkeen ratavaraus ylittää Tampereen ja Pirkkalan kuntarajan. Ratavaraus on tehty Pirkkalan Partolan alueen kautta jatkaen Naistenmatkantien keskellä päätepysäkkinä Pirkkalan keskusta. Turrin ja lentoaseman suunnille jätettiin maankäyttösuunnitelmiin ratavaraukset raitiotieradan jatkamiselle.

Idässä Tays Keskussairaalalta Lääkärintien päätepysäkille tänä vuonna valmistuvan raitiotien jatkolinjan ratavaraus kulkee Tenniskatua pitkin Teiskontien pohjoispuolella aina Alasjärvelle asti. Alasjärven kohdalla raitiotien ratavaraus ylittää sillalla Teiskontien (valtatien 12). Teiskontien eteläpuolelta raitiotien ratavaraus kulkee Heikkilänkatua ja Mäentakusenkatua ja edelleen Piettasenkadun rinnalta yli Lahdentien (valtatien 12) ja Tampereen Risson alueen kautta Kangasalan Lamminrahkaan. Raitiotien risteämistapa eritasossa valtatien 12 kanssa Leinolan kohdalla täsmentyy jatkosuunnittelussa. Heikkilänkadun varteen on määritetty varaus raitiovaunujen säilytysvarikolle.

Lielahden ja Ylöjärven suuntaan raitiotie ratavaraus kulkee Lielahdenkadun länsipuolisella alueella Turvesuonkadun linjausta noudattaen. Turvesuolle Tampereen kaupungin puolelle varataan tontti raitiovaunujen säilytysvarikolle. Ylöjärvellä raitiotien ratavaraus on tehty kantatien 65 varrelle Soppeenmäkeen asti, josta ratavaraus jatkuu Kirkonseudulle Leijapuiston päätepysäkille. Raitiotien ratavaraus Lielahdesta Ylöjärvelle risteää kantatie 65 ja pääradan Tampere – Oulu eritasossa kahdesti, joko ne alittaen tai ylittäen. Eritasoristeysten tarkempi toteutustapa ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Kangasalan Saarenmaan suunnalla maankäyttösuunnitelmat ovat niin keskeneräisiä, että Tampereen yleiskaavaan on merkitty yhteystarve Hervannan ja Saarenmaan välille. Kangasalan Saarenmaan yleiskaavaan tulee raitiotien varaus sekä Kauhakorvenkadun että Kehätien ratalinjauksen vaihtoehdoille.

Jatkokehittäminen

Tavoitteena on laajentaa Tampereen raitiotiejärjestelmää vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti. Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman rinnalla Tampereen kaupunki on teettänyt myös alustavan yleissuunnitelman Vuoreksen ratahaaran kytkemisestä Hatanpään valtatien raitiotierataan. Raitiotiejärjestelmän kehittäminen on osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion kesken allekirjoitettua maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta, nk. MAL-sopimusta.

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin alustava arvio raitiotiejärjestelmän jatkorakentamisen aikataulusta ja toteutusjärjestyksestä. Arvio toteuttamisjärjestyksestä on tehty niin, että raitiotien rakentaminen etenisi keskeytyksettä ratahaara kerrallaan (kuva 2). Tällöin Koilliskeskus-Pirkkala ratahaara voitaisiin rakentaa 2025-2028, Hiedanranta-Ylöjärvi 2029-2032, Koilliskeskus-Lamminrahka 2033-2036, Hatanpää-Vuores 2030-luvulla ja Hervanta-Saarenmaa 2040-luvulla. Kuntien päätöksiä raitiotien laajentamisesta ei ole tehty.

Raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen:

  • Raitiotiejärjestelmän määrätietoinen kehittäminen edellyttää suunnittelun jatkamista. Tavoitteena on aloittaa hankesuunnitelman laatiminen raitiotieradasta Pirkkala – Koilliskeskus tämän vuoden aikana. Myös Lielahden alueella ja Ylöjärvellä Teivon ja Mäkkylän alueilla tehdään parhaillaan maankäytön suunnittelua, joiden rinnalla olisi hyvä jatkaa raitiotien ratavarauksen suunnittelua kokonaisuutena.

Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma löytyy seuraavista osoitteista:

Yleissuunnitelman linjaukset ja mahdolliset jatkosuunnat
Yleissuunnitelman linjaukset ja mahdolliset jatkosuunnat
Arvio toteutusjärjestyksestä ja alustavasta rakentamisaikataulusta.
Arvio toteutusjärjestyksestä ja alustavasta rakentamisaikataulusta.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, raitiotien kehitysohjelma
Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti ville-mikael.tuominen@tampere.fi

 

Kangasalan kaupunki
Elinympäristöjohtaja
Sirkku Malviala
puhelin +358 44 430 9421
sähköposti sirkku.malviala@kangasala.fi

 

Pirkkalan kunta
Yhdyskuntajohtaja
Jouni Korhonen
puhelin +358 50 512 3981
sähköposti jouni.korhonen@pirkkala.fi

 

Ylöjärven kaupunki
Kehityspäällikkö
Mari Ruissalo
Puhelin 044 486 3124
sähköposti mari.ruissalo@ylojarvi.fi