Tampereen kaupunkiseudun kuntien koulumatka- ja liikkumiskysely


Kaupunkiseudulla on käynnissä koulumatka- ja liikkumiskysely, johon voi vastata 20.12.2018 asti.

Kyselyllä kerätään monipuolisesti tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta

Tampereen kaupunkiseudun koulumatka- ja liikkumiskysely tehdään nyt toista kertaa. Edellisestä kyselystä on kulunut kolme vuotta. Kysely on uudistunut, kun yhteistyökumppaniksi on saatu UKK-instituutti. Kysely on edellisen tapaan suunnattu Tampereen seudun kuntien esi- ja peruskoululaisille, lukiolaisille ja Tredun opiskelijoille.

Kyselyllä kerätään tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta koulumatkalla, koulupäivän aikana ja sen jälkeen. Lisäksi selvitetään vanhempien arkiliikkumista, koulujen ja oppilaitosten liikkumismahdollisuuksia, harrastusmatkoja sekä kodin lähiympäristön liikuntapaikkoja.

Tuloksia käytetään kaupunkiseudun yhteisen arkiliikunnan kehittämisohjelman laadinnassa, kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä sekä koulujen ja oppilaitosten liikkumisolosuhteiden kehittämisessä

”Kysely jaetaan kunnissa ensisijaisesti sähköisten reissuvihkojen välityksellä huoltajille ja opiskelijoille. Toivomme erityisesti, että huoltajat kannustaisivat lapsiaan vastaamaan itsenäisesti kyselyyn. Itsenäinen vastaaminen onnistunee kolmannelta vuosiluokalta eteenpäin”, summaa kehittämispäällikkö Satu Kankkonen.

Kyselyä laadittaessa on huomioitu huoltajat omana vastaajaryhmänään. Heille on rakennettu erillinen kyselyvalikko.

”Toivottavasti saamme vastauksia myös huoltajilta. Tällöin saamme yhdistettyä kyselyn vielä paremmin aiempaan kansalliseen liikkumistutkimukseen ja saamme tietoa myös vanhempien arkiliikkumisesta”, jatkaa Kankkonen.

Koulumatka- ja liikkumiskyselyn tulosten on määrä valmistua alkukeväästä 2019.

Linkki kyselyyn löytyy täältä.