Tampereelle ja Kangasalle hankeavustusta uusien pyöräliikenteen kohteiden vaikutusten arviointiin


Pyöriä pyörätelineessä kadun varrella

Tampereen ja Kangasalan kaupungit ovat saaneet yhteisen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämän tieliikenneturvallisuuden hankeavustuksen. Rahoitus myönnettiin uuden tieliikennelain mukaisten pyöräliikenteen ratkaisujen turvallisuusvaikutusten arviointiin.

Kesällä 2020 voimaan astunut tieliikennelaki mahdollistaa pyöräliikenteelle uudentyyppisiä toteutuksia, kuten kaksisuuntaiset pyöräilyjärjestelyt yksisuuntaisilla kaduilla ja pyöräkadut. Uusien ratkaisujen vaikutuksia kulkutapoihin ja turvallisuuteen arvioidaan videokuvauksilla ja älykkääseen hahmontunnistamiseen perustuvalla menetelmällä. Analyysia täydennetään kadunvarsihaastatteluilla.

Molemmissa kaupungissa on jo alustavasti valittu arvioitavat pyöräliikennekohteet. Tampereella arvioitavina kohteina ovat kaksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt ja pyöräkatu- tai yhteiskaturatkaisu, ja Kangasalla arvioidaan pyöräilijän tienylityspaikkaa ja kylätieratkaisua.

Traficom myönsi alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja tutkimukseen yhteensä noin 200 000 euroa, josta Tampereen ja Kangasalan osuus on 21 450 euroa.

Lisätietoja:

Tampere: Liikenneinsinööri Timo Seimelä puh. 040 758 2140

Kangasala: Liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen 040 133 6764