Talousjohtajaksi hallintotieteiden maisteri Petri Lätti


Petri Lätti nojaa kaiteeseen ulkona, taustalla näkyy myös talon valkoista seinää ja pylväitä.Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.11.21 valinnut talousjohtajan tehtävään hallintotieteiden maisteri Petri Lätin. Lätti siirtyy Kangasalan talousjohtajan tehtävään Pirkkalan kunnan talousjohtajan tehtävästä. Lätillä on kaikkiaan yli 14 vuoden kokemus talousjohtajan tehtävistä. Hän on aiemmin toiminut mm. Hattulan talousjohtajana ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän hallinto- ja talousjohtajana. Lätti on ollut mukana myös yhtiöiden hallitustyöskentelyssä. Hänellä on kokemusta laajojen investointien rahoituksen suunnittelusta.  

Perusteena valinnalle on koulutus, laaja-alainen, talousjohtajan tehtävän kannalta olennainen työkokemus, syvällinen talousosaaminen, haastattelussa saatu vaikutelma sekä soveltuvuusarvioinnin tulos (Psycon).  

Talousjohtaja vastaa kaupungin talous- ja rahoituspalveluiden johtamisesta, taloussuunnittelusta ja -seurannasta, talousarvion sekä tilinpäätöksen laadinnasta, maksuvalmiudesta, suunnittelee kaupungin laajojen investointien rahoituksen sekä vastaa sijoitusomaisuuden hoitamisesta. Talousjohtajan tehtäväkenttään kuuluvat myös konsernin kokonaistalouden koordinointi ja konserniyhteistyö sekä kaupungin vakuutusasiat. Talousjohtaja toimii lisäksi mm. taloustyöryhmän puheenjohtajana ja taloushallinnon asiantuntijana työryhmissä sekä johtaa talousasioiden yhteystyötä Sarastian kanssa.  

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellytämme vankkaa talousosaamista ja kokemusta vaativista talouden johtamis- ja kehittämistehtävistä sekä yleistä johtamis- ja esimiesosaamista. 

Tehtävää tavoitteli 14 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin 9 hakijaa, joista 3 eteni soveltuvuusarviontiin. 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, puh. 040 133 63 11
henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde, puh. 050 550 9749
etunimi.sukunimi@kangasala.fi