Suoraman koulussa on tehty kuntotutkimuksia


Suoraman koulussa tehtyjen kuntotutkimusten perusteella on tehty arvio tilojen käyttäjien altistumisolosuhteista ja terveysvaikutuksista. Altistumisarvion perusteella olosuhteet rakennuksessa ovat sellaiset, että altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on paikoin todennäköistä. Merkittävin riski liittyy osaan rakennuksen ensimmäisen kerroksen opetustiloja, joissa lattiarakenteessa ja ulkoseinän eristeissä todettiin mikrobivaurioita. Sairastumisen vaara on mahdollinen Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyssä annettujen vastausten (raportti päiväykseltä 3.12.2018), oirekuvausten sekä altistumisolosuhteiden todennäköisyyden perusteella. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei kuitenkaan pystytä osoittamaan pitkäaikaisten sairauksien ja altistumisolosuhteiden välille syyseuraussuhdetta.

Rakennuksessa tullaan tekemään toimenpiteitä mahdollisen altistumisen vähentämiseksi. Väliaikaisena toimenpiteenä tiloihin on tuotu ilmanpuhdistimia. Korjaussuunnittelu on aloitettu kuntotutkimusten yhteydessä todettujen vaurioiden osalta. Korjaustavan varmistamiseksi ja rakenteissa todetun kosteuden aiheuttajan selvittämiseksi rakennuksessa tullaan edelleen tekemään lisätutkimuksia. Kiireellisten korjausten toteutus ajoittuu kesälle 2019.

Rakennuksessa mahdollisesti esiintyvien sisäilman laatuun liitettyjen oireiden osalta henkilökunnan tulee olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja oppilaiden osalta kouluterveydenhuoltoon.

 

Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmä
tekninen keskus