Suoraman koulun korjaustöiden tilanne


Suoraman koulussa on keväällä 2019 tehty kuntotutkimuksia, joissa on todettu
vaurioita osassa koulun vanhaa osaa. Kesällä 2019 rakennuksen ensimmäisen
kerroksen luokkatilojen alapohjia on korjattu lattiarakenteessa todettujen
vaurioiden vuoksi. Korjaustyöalueet ovat olleet alipaineistettuja ja osastoituja.
Työalueen alipaineisuutta on seurattu jatkuvin mittauksin.

Korjaustyöt ovat viivästyneet työmaan aikana todettujen lisäkorjaustarpeiden ja
laadunvarmistuskokeiden (esim. VOC-mittaukset) vuoksi. Korjaustöiden jatkamisen
edellytyksenä on ollut laadunvarmistuskokeiden onnistuminen. Korjaustyöt
valmistuvat vaiheittain elo-syyskuussa 2019, kuitenkin viimeistään syyskuun alkuun
mennessä.

Rakennuksen vanhan osan ja uuden osan kunnon ja korjaustarpeiden kartoitusta
jatketaan syksyn 2019 aikana Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n toimesta.
Korjaustarpeiden edellyttämä korjaussuunnittelu aloitetaan kartoituksen jälkeen.

Koulun oppilaille teetetään sisäilmastokysely syksyn 2019 aikana.
Sisäilmastokyselyllä kartoitetaan oppilaiden kokemaa sisäilman laatua
korjaustöiden jälkeen.

Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmä on perustanut Suoraman koululle
kohdekohtaisen sisäilmastotyöryhmän, jonka ensimmäinen kokous pidetään
syyskuun alussa. Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmatyöryhmän
puheenjohtajalle kiinteistöinsinööri Olli Rissaselle (olli.rissanen@kangasala.fi), joka
tuo kysymykset sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi.

Rakennuksessa mahdollisesti esiintyvien sisäilman laatuun liitettyjen oireiden osalta
henkilökunnan tulee olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja oppilaiden osalta
kouluterveydenhuoltoon.

Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmä
tekninen keskus