Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelu voi alkaa, yhtiöiden perustamista koskevat asiakirjat allekirjoitettu


Suomi-rata Oy:n osakkaita ovat myös Tampere, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala ja Ylöjärvi.

Liikenne- ja viestintäministeriön lehdistötiedote 8.12.2020

Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua varten perustetaan kaksi osakeyhtiötä: Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy. Yhtiöiden perustamista koskevat asiakirjat on nyt allekirjoitettu. Suomen valtion osuus kummassakin yhtiössä on 51 prosenttia.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on tyytyväinen siihen, että raidehankkeiden suunnittelussa päästään nyt alkuun.

– Yhtiöiden perustaminen on tärkeä etappi pyrkimyksessämme edistää kahta suurta raidehanketta ja saada täydet EU-tuet. Valtion lisäksi hankeyhtiöissä on mukana kaiken kaikkiaan 26 kaupunkia ja kuntaa sekä Finavia. Tämä todistaa, että olemme vahvasti sitoutuneet koko Suomen kehittämiseen. Raideliikenteeseen investoiminen on välttämätöntä, kun siirrymme kohti kestävää liikkumista, toteaa ministeri Harakka.

Suomi-rata Oy

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suomen valtion lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Finavia Oyj, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Kokkola ja Parkano.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii FM Kari Savolainen. Hän on Steveco Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Arctia Oy:n hallituksen jäsen sekä Backstaff Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Savolainen on toiminut aiemmin Finavia Oyj:n toimitusjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii OTT, oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

– Suomi-rata on yksi itsenäisen Suomen merkittävimpiä infrastruktuurihankkeita ja on hienoa ja kiinnostavaa olla mukana selvittämässä hankkeen edellytyksiä. Tehokkaat pääkaupunkiseudulta pohjoiseen suuntautuvat logistiset yhteydet ovat niin henkilöliikenteen kuin rahdin osalta elintärkeitä Suomen kilpailukyvylle. Saavuttavuuden kannalta merkittävää on myös se, että Suomi-rata mahdollistaa rautatieliikenteen ja lentoliikenteen integroinnin tehokkaiksi matkaketjuiksi, toteaa Suomi-rata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Savolainen.

Turun Tunnin Juna Oy

 Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävänä on Helsinki–Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suomen valtion lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii DI, MBA Minna Forsström. Hän on Algol Technics Oy:n hallituksen jäsen ja on aiemmin toiminut mm. projektijohtajana Fennovoima Oy:ssä. Varapuheenjohtajana toimii KTM, Metso Outotec Oyj:n talousjohtaja Eeva-Liisa Virkkunen. Hän on myös Sotkamo Silver AB:n hallituksen jäsen.

– Pidän tätä ratahanketta tärkeänä, ja on hienoa päästä mukaan rakentamaan edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. Turun tunnin juna on suurhanke, joka on aidosti ilmastoteko ja luo kestävää perustaa suomalaiselle hyvinvoinnille, toteaa Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen puheenjohtaja Minna Forsström.

Kaupungit tyytyväisiä raidehankkeiden etenemiseen

– On hyvä, että hankeyhtiöt pääsevät nyt etenemään koko Suomea hyödyttävien nopeiden raideyhteyksien suunnittelussa. Niin Helsingin kuin muidenkin kaupunkien rahalliset panokset yhtiöiden perustamiseksi ovat erittäin merkittäviä. Suomi-rata ja siihen sisältyvä Lentorata toisivat toteutuessaan kasvua koko maahan, loisivat elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia ja parantaisivat maamme kansainvälistä saavutettavuutta, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

– Suomi-rata-hankeyhtiö auttaa vauhdittamaan raideyhteyden lisäraiteiden rakentamista Tampereen ja Helsingin välillä sekä näin mahdollistaa matka-ajan lyhentämisen yhteen tuntiin. Hankeyhtiö avaa mahdollisuuden tehdä merkittäviä rautatieinfrainvestointeja, jotka ovat vaikuttava keino elvyttää taloutta ja tukea positiivista työllisyyskehitystä. Rautatieinfrainvestointien kautta tuetaan myös keskeisellä tavalla vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä. Nykyisen pääradan peruskorjauksesta on kaiken tämän ohella muistettava pitää kiinni, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

– Hienoa, että hanke etenee. Aviapoliksen ja lentoaseman ympäristön kehittyminen on paitsi Vantaalle myös koko Suomelle merkittävä asia. Suomi-rata on vireillä olevista ratahankkeista se, joka kasvattaa koko Suomen kilpailukykyä ja kansainvälistä saavutettavuutta eniten, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

– Turun tunnin junan viimeinen suunnittelutyö on vielä mittava urakka. Sekä Turun että Espoon päässä Tunnin junan osahankkeiden rakentamisen käynnistämisestä on jo sovittu. Odotamme, että hankeyhtiö pystyy toteuttamaan suunnittelun ripeästi, jotta pääsemme myös oikoradan ja Turku-Salo -kaksoisraiteen toteutukseen, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

– Turun tunnin junan ensimmäinen vaihe on Espoon kaupunkirata, joka on tärkeä osa Helsingin seudun ja Länsi-Uudenmaan työssäkäyntialueen kehittämistä. Se parantaa uudistuvan Espoon keskuksen, Keran ja kasvavan Leppävaaran liikenneyhteyksiä ja edistää päästötöntä liikkumista ja kestävää kaupunkikehitystä koko Espoossa, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Mitä seuraavaksi?

Osakkaat maksavat osakkeista merkintähinnat, jonka jälkeen yhtiöiden perustamisesta tehdään ilmoitus kaupparekisteriin. Osakeyhtiöt on virallisesti perustettu, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Perustamisen jälkeen yhtiöt organisoituvat ja käynnistävät toimintansa. Suomi-rata Oy edistää Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua. Turun Tunnin Juna Oy jatkaa Helsingin ja Turun nopean raideyhteyden suunnittelua.

Linkit:

Valtioneuvoston hankeikkuna: Suurten raidehankkeiden edistäminen (LVM031:00/2019)
https://valtioneuvosto.fi/en/project?tunnus=LVM031:00/2019

Tiedote 25.6.2020: Valtioneuvosto hyväksyi Suomi-rata- ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöiden perustamisen
https://www.lvm.fi/-/valtioneuvosto-hyvaksyi-suomi-rata-ja-turun-tunnin-juna-hankeyhtioiden-perustamisen-1213709

Tiedote 14.2.2020: Valtio ja kunnat sopuun suurten raidehankkeiden edistämisestä
https://www.lvm.fi/-/valtio-ja-kunnat-sopuun-suurten-raidehankkeiden-edistamisesta-1033216

 

Kuva liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakasta ja hänen raideliikenteeseen investoimista koskeva sitaattinsa