Suomen kekseliäimmät kunnat ja innostavimmat kehittämisteot palkittiin


Kangasalle useita palkintoja

Kuntatyön kehittämistä juhlistettiin 7. joulukuuta Kuntatyö2030 -gaalassa Helsingissä. Finlandia-talolla järjestettävässä tilaisuudessa myönnettiin kymmenille kuntatyöpaikoille yhteensä 58 palkintoa tuloksellisesta kehittämistyöstä. Koronatilanteen vuoksi Kangasalan palkintojen vastaanottajat juhlistivat tilaisuutta seuraamalla sitä virtuaalisesti etänä.

Marika Lanne ja oskari auvinen seisovat ikkunan edessä striimaustilaisuudessa. ikkunasta näyy asuinrakennus ja kirkko. Huoneen etualalla näkyy kamera jalustalla ja diginäyttö.
Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne ja kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kuntatyö2030-gaalan striimauslähetyksessä Kangasala-talossa.

Kuntatyö2030 -gaalassa palkitaan innostavia ja vaikuttavia kehittämistekoja eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Palkittavat teot on valittu 192 kehittämisratkaisun joukosta, jotka on vuoden 2021 aikana julkaistu Tekojen tori -sivustolla.

Tänä vuonna eniten kehittämistekoja Tekojen torille on ilmoitettu opetus- ja kasvatussektorilta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Monet kehittämisteot koskivat koko kuntaorganisaatiota ja niiden teemana oli esimerkiksi työhyvinvoinnin tai esihenkilötyön parantaminen.

– Työelämä on muutoksessa ja työn tekemisen tavat uusiutuvat. Kunta-alalla tämä näkyy esimerkiksi teknologian hyödyntämisenä sekä uudistuneina toimintatapoina ja palveluina. Haluamme nostaa esille hyvää kuntatyötä ja antaa tunnustusta alan kehittäjille, sanoo ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu

Liminka, Kangasala ja Lempäälä ovat kekseliäimmät kunnat

Hyvä kiertämään -kampanjassa etsittiin Suomen kekseliäintä kuntaa. Kekseliäin kunta on se, josta julkaistiin eniten kehittämistekoja Tekojen torille syyskuun 2021 aikana.

Limingan kunta valittiin Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi. Kunnan eri toimialoilta ilmoitettiin 30 erilaista kehittämistekoa. Toiseksi kiri Kangasalan kaupunki 20 kehittämisteollaan ja kolmannen sijan voitti Lempäälän kunta, josta ilmoitettiin 11 kehittämistekoa.

– Kunnissa tehdään valtavasti kehittämistyötä, mutta se jää usein piiloon. Tekojen torilla on tällä hetkellä 866 kehittämistekoa noin 130 eri kuntaorganisaatiosta. Kannustankin kaikkia jakamaan omia kehittämisoivalluksia rohkeasti ja avoimesti, jotta muut voisivat hyödyntää ratkaisuja oman työn ja palvelujen kehittämisessä. On hienoa, että Liminka, Kangasala ja Lempäälä näyttävät esimerkkiä muille, iloitsee Jaanu

Eri toimialojen innostavimmat kehittämisteot palkitaan

Kuntatyö2030 -gaalassa palkitaan yli 50 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta. Kunta-ala on laaja ja ammattialoja on paljon. Innostavat teot tuovat hienosti esiin alan moninaisuutta.

Erilliset kunniamaininnat laaja-alaisesta kehittämistyöstä ja kehittämistyön näkyväksi tekemisestä saavat Limingan kunnan elinkeino- ja työllisyyspalvelut sekä Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, opetuspäällikkö merja Lehtonen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne seisovat rinnakkain ja esittelevät kunniakirjoja. Näkyvillä myös onnittelukukkia.
Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, opetuspäällikkö Merja Lehtonen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne puhuivat Kuntatyö2030-gaalassa etänä.

Kangasalan palkitut teot

Suomen toiseksi kekseliäin kunta

Hyvä kiertämään -kampanjassa etsittiin Suomen kekseliäintä kuntaa. Kekseliäin kunta on se, josta julkaistiin eniten kehittämistekoja Tekojen torille syyskuun 2021 aikana.

Kangasalan kaupunki sijoittui toiseksi 20 kehittämisteollaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluille erillinen kunniamaininta

Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisuudessaan palkittiin laaja-alaisesta kehittämistyöstä ja kehittämistyön näkyväksi tekemisestä.

Kaavoituksen etämaastokäynnit

”Koronan vuoksi tehtiin etätyötä ja myös maastokäynnit jouduttiin jättämään väliin. Korvaavana toimintana keksittiin etämaastokäynnit, jossa osa tiimistä maastoutui johonkin kaupunginosaan ajankohtaisen suunnittelukohteen äärelle, ja loput tiimistä seurasivat tilaisuutta Teams-videoyhteyden välityksellä. Saatiin tavallisesta poikkeavalla tekemisen tavalla työhyvinvointia, tehtiin tiimille kaavoitustyötä näkyväksi ja opittiin sitä kautta uutta. Rohkaistuttiin digitaalisuuteen ja kameran käyttöön.” Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/kaavoituksen-etamaastokaynnit

Sirpa Pitkämäki ja Ruut Rabinowitsch-Jokinen vastaanottivat palkinnon etämaastokäynneistä.

Pakki/työkirja kehityskeskusteluiden tueksi

”Kehityskeskusteluihin kaivattiin uutta, innostavampaa lähestymistapaa. Tavoitteeksi asetettiin, että esimiesten kehityskeskusteluissa käydään läpi esimiestyö ja työssä suoriutuminen vahvuuksien kautta. Alkuperäinen kehityskeskustelupakki kehitettiin Vatialan koulussa, jossa rehtori Mari Saarikon johdolla luotiin opettajien ja ohjaajien kehityskeskusteluihin pakki/työkirja, jota työntekijät täyttivät jo ennen varsinaista kehityskeskustelua. Vuonna 2021 pakin käyttöä laajennettiin muihin kouluihin ja siitä luotiin esimiehiä varten oma versio. Pakki on saanut laajasti kehuja ja sen käyttö on koettu motivoivaksi.” Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/pakki-tyokirja-kehityskeskusteluiden-tueksi

Lisäksi seuraavat Kangasalan kehittämisteot palkittiin kunniakirjoilla

Elintapojen Omapolku tukee työikäisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/elintapojen-omapolku-tukee-tyoikaisten-hyvinvointia-terveytta-ja-toimintakykya 

Iäkkäiden hyvinvointisivusto
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/iakkaiden-hyvinvointisivusto

Järjestöt oksalla ylimmällä
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/jarjestot-oksalla-ylimmalla

Kangasalan sähköinen perhekeskus
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/kangasalan-sahkoinen-perhekeskus 

KIVA-vastaanottotoiminta Pälkäneen terveysasemalla
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/kiva-vastaanotto-toiminta-palkaneen-terveysasemalla-sairaanhoitajavetoinen-sai  

Nepsy-nappula. Nopeaa, matalan kynnyksen arjen tukea lapsiperheille
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/nepsy-nappula-nopeaa-matalan-kynnyksen-arjen-tukea-lapsiperheiden-neuropsykiat

Omaishoitajien etäkuntoutuspilotti Kangasalla ja Pälkäneellä
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/omaishoitajien-etakuntoutuspilotti-kangasalla-ja-palkaneella

Rekrytoinnin uusi aika sote-alalla
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/henkiloston-rekrytoinnin-kehittaminen

Työaika-autonomian kehittäminen terveyskeskuspäivystykseen
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/tyoaika-autonomian-kehittaminen-terveyskeskuspaivystykseen-tyontekijat-suunnitt

Uusilla verkkosivuilla viestintää ja näkyvyyttä Tulevaisuuden sote-keskukselle
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/uusien-verkkosivujen-avulla-viestintaa-ja-nakyvyytta-tulevaisuuden-sote-keskukse 

Vauvaperhetyö Untuvikko
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/vauvaperhetyo-untuvikko 

Videot välineenä uusien päättäjien perehdyttämisessä
Katso teko: https://www.kuntatyo2030.fi/katso/videot-valineena-uusien-paattajien-perehdyttamisessa

Linkki 7.12.2021 gaalaan ja sen ohjelma:

https://www.kt.fi/tapahtumat/2021/kuntatyo2030-gaala

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen@kangasala.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne, p. 050 380 3340, marika.lanne@kangasala.fi