Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisistä rakennustöistä solmittiin urakkasopimukset


Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n tiedote

Keskuspuhdistamo on solminut viisi urakkasopimusta, joiden yhteisarvo on 161 miljoonaa euroa. Urakat alkavat vuoden 2022 alusta Sulkavuoressa ja päättyvät vuoden 2025 lopussa, jolloin uusi keskuspuhdistamo on valmis.

Sulkavuoden keskuspuhdistamon louhinnan jälkeiset rakennus- ja asennustyöt toteutetaan viitenä urakkana. Pääurakoitsija ja päätoteuttaja on työyhteenliittymä Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy, joka vastaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme toteuttamaan tätä Tampereelle ja sen ympäryskunnille merkittävää projektia sanoo Jussi Kiuru, joka toimii työyhteenliittymä Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n projektipäällikkönä Sulkavuoren urakassa.

Prosessiputkisto- ja koneistourakan toteuttaa Skanska Infra Oy, sähköurakan Caverion Suomi Oy, joka toteuttaa myös LVI-urakan. Instrumentointi- ja automaatiourakan toteuttaa Valmet Automation Oy.

– Olemme olleet mukana uuden keskuspuhdistamon rakentamisprojektissa jo vuodesta 2019 alkaen, jolloin Skanska käynnisti kallion sisään tulevan puhdistamon mittavat louhintatyöt Sulkavuoressa. On hienoa, että pääsemme jatkamaan hankkeen parissa uuden urakan myötä, kertoo tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki Skanska Infra Oy:stä.

Urakoihin sisältyvät työt pääsevät alkamaan Sulkavuoressa vuoden 2022 alusta käynnissä olevan louhintaurakan päätyttyä.

– Jo pelkästään urakkahinnan laskeminen näin suuressa ja teknisesti vaativissa rakennusurakassa on mittava työ. Markkinatilanne on ollut urakkalaskennan aikana erittäin vaikea, kun mm. eräiden metallisten raaka-aineiden markkinahinnat ovat käyttäytyneet arvaamattomasti. Arvostamme kovasti kaikkia tarjouskilpailuun osallistuneita yrityksiä, sanoo toimitusjohtaja Timo Heinonen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.

Rakentaminen Sulkavuoressa alkoi kesällä 2018 rakentamista valmistelevilla urakoilla. Kahdessa louhintaurakassa on louhittu kalliota yhteensä noin 920 000 kiintokuutiometriä. Keskuspuhdistamo-hankkeeseen kuuluu myös siirtoviemäreiden rakentaminen 12,5 kilometrin matkalle sekä kahden jätevedenpumppaamon rakentaminen. Siirtoviemäriä on valmiina noin 3000 linjametriä. Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen Raholaan ja Viinikanlahteen alkaa vuoden 2022 alkupuolella.

Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Siitä alkaa jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe, minkä jälkeen tehdään vielä viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä vuoden loppuun asti.

Sulkavuoren keskuspuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja, jolla omistajakunnat edistävät alueellaan vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä. Yhteisellä jätevedenpuhdistuksella tavoitellaan lisäksi kustannustehokkuutta ja sen tuomien etujen jakautumista tasapuolisesti sopimuksen piirissä olevien vesihuoltolaitosten sekä asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.