Sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelut kesällä on turvattu haastavasta hoitajatilanteesta huolimatta


Verenpaineen mittaus

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksessa kesän sijaistilanne on lähihistorian haastavin. Vaikein tilanne on vanhuspalveluissa. Kotihoidon kesäsijaisten tarpeesta vain noin 50 % on katettu. Ympärivuorokautisessa hoivassa tilanne on hieman parempi, sijaisia on saatu noin 65 % tarpeesta. Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen paikkoja on jouduttu sulkemaan, jotta palvelujen laatu voidaan turvata. Myös henkilökunnan lomia sijoitetaan pidemmälle lomakaudelle ja hoiva-avustajien määrää on lisätty. Henkilöstöresurssia vahvistetaan lisäksi vuokratyövoimaa käyttämällä. Kotihoidossa vuokratyövoimaa käytetään 900 tuntia jokaisena kesäkuukautena.

Terveyspalveluissa tilanne on parempi, nykyisissä olosuhteissa jopa hyvä. Avosairaanhoitoon, avoterveydenhoitoon ja kaupunginsairaalaan on saatu sairaanhoitajasijaisia tarpeen mukaisesti. Myös lähihoitajasijaisia on saatu yhtä lukuun ottamatta tarvetta vastaava määrä. Varovaisen arvion mukaan työntekijäkokemusta parantavat toimenpiteet ovat alkaneet tuottaa tulosta ja näkyvät parantuneena henkilöstön saatavuustilanteena. Kaupunginsairaalassa pystytään näillä näkymin heinäkuussa jopa lisäämään paikkamäärään seitsemällä. Kaupunginsairaalan paikoista kolmasosa on ollut jo yli vuoden suljettuna sairaanhoitajien saatavuushaasteista johtuen.

Erityisen positiivisena on pidettävä Sotender-sovellukseen kirjautuneiden määrää. Sovelluksesta on valittavissa avoimia työvuoroja keikkatyötä tekeville. Sotenderiin on tällä hetkellä kirjautunut 130 hoitajaa. Jos heistä jokainen tekee vaikkapa yhden työvuoron, tilanne palveluissa kohentuisi merkittävästi. Työn kuormittavuuden kokemukseen vähentävästi vaikuttaa se, että työvuoroissa on suunniteltu määrä henkilöstöä. Kangasalla resurssit ovat hyvät, kunhan töissä on suunniteltu määrä työntekijöitä. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen voi tehdä työnsä hyvin.

Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne sekä Rikun ryhmäkodin kesäsijaisena työskentelevä lähihoitaja Ines Alatalo olivat 22.6.2022 Ylen toimitaja Kati Tapolan haastattelussa aiheesta ”Lomakauden alettua hoitajapula on lyönyt monen kunnan silmille. Miten lakisääteiset velvoitteet saadaan hoidettua Kangasalla, jossa henkilöstöpula on erityisen suuri?”

Ylen tallenne Marika Lannen ja Ines Alatalon haastattelusta on katsottavissa tästä.