Sähköautoja voi ladata kaupungin kiinteistöjen parkkipaikoilla mobiilisovelluksen avulla


Kangasalan kaupungin kiinteistöjen parkkipaikoilla on yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköautojen latauspisteitä. Sähköautojen lataaminen on mahdollista, kun ottaa puhelimessa käyttöön Virta-sovelluksen, jolla latauksen voi maksaa.

Sähköauton latauspiste.

Ladatun sähkön hinta on tällä hetkellä 0,29 eur/kWh. Hinnan muutoksista ei tiedoteta erikseen, vaan sen voi tarkistaa sovelluksesta (kirjautumattomalle hinta voi näkyä erilaisena).

Latauspaikat on merkitty lisäkilvellä, ja niitä saa käyttää ainoastaan, kun auto on kytkettynä latauspisteeseen. Pysäköintipaikoilla on noudatettava merkittyä aikarajoitusta (4 tai 8 tuntia).

Sähköauton lataamista osoittava lisäkilpi liikennemerkissä.

Tällä hetkellä käytössä on kaksi paikkaa seuraavilla kiinteistöillä: Liuksialan koulu, Huutijärven koulu, tekninen varikko, kaupunginvirasto 1, Ruutanan monitoimitalo ja Kuhmalahden koulu. Lisäksi lähiaikoina käyttöön tulevat Suoraman koulun ja Pitkäjärven koulun latauspaikat, jotka ovat ilkivallan vuoksi korjattavina, sekä Lamminrahkan koulun latauspiste. Vuoden 2024 aikana latauspaikkoja valmistuu myös seuraaviin kohteisiin: keskusterveysasema, Sariolan koulu, Tursolan päiväkoti, Liutun päiväkoti ja virastotalo. Kaikki latauspaikat liitetään Virta-sovellukseen, kun ne ovat valmiita.

Latauspaikat ovat 22kW:n tehoisia, ja virtaa voidaan rajoittaa molempien latauspisteiden ollessa käytössä, mikäli sähköliittymän tehorajoitus sitä vaatii. Pysäköintipaikoilla on noudatettava merkittyä aikarajoitusta.

Sovelluksen toiminnasta vastaa Virta Oy.