Ruutanan koulukeskushankkeen toteuttaa SRV


Kangasalan kaupunki on valinnut SRV:n toteuttamaan Ruutanan koulukeskuksen uudis- ja korjausrakennushankkeen. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan kouluhankkeen arvo on noin 15 miljoonaa euroa ja rakentamisen valmistelut käynnistyvät välittömästi.

Hanke koostuu tontilla sijaitsevien rakennusten korjauksista ja uudisrakennuksen rakentamisesta olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Uudisrakennuksen rakennustyöt aloitetaan maaliskuussa 2023, ja rakennustöiden on määrä valmistua uudisrakennuksen osalta marraskuussa 2024. Uudisrakennuksen laajuus on noin 5300 bruttoneliömetriä.

Lisäksi alkuvuoden 2025 aikana saneerataan tontilla sijaitseva vuonna 1925 valmistunut puukoulu. Samalla puretaan toinen tontilla sijaitsevista vanhoista kivikouluista sekä tehdään pihatyöt. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan kesän 2025 aikana. Koulukeskukseen tulee tilat 0.–6. luokkien noin 390 lapselle.

”Kouluhankkeet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita, joissa pääsemme toteuttamaan viihtyisiä ja oppimista tukevia tilaratkaisuja lapsille ja nuorille. Rakennamme paraikaa myös Kangasalan Lamminrahkaan uutta koulukeskusta, ja Ruutanan kouluhanke on luontevaa jatkoa hyvin sujuneelle yhteistyölle Kangasalan kaupungin kanssa”, toteaa SRV:n Alueyksiköiden johtaja Henri Sulankivi.

Kangasalan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Ruutanan koulukeskushankkeessa rakentamisvaiheen vähähiilisyystavoitteena on rakentaa mahdollisimman muuntojoustava ja pitkäikäinen rakennus. Uudisrakennus on energiatehokkuudeltaan A-luokkaa. Myös materiaalivalinnoissa huomioidaan vähähiiliset materiaaliratkaisut. Rakennuksen julkisivu on pääosin paikalla muurattua tiiltä.

”Kyseessä on Kangasalan kaupungille tärkeä ja odotettu hanke. Hanke on kohteena haastava, sillä töitä tehdään käynnissä olevan koulun vieressä ja hanke sisältää uudisrakentamista sekä vanhan koulun peruskorjausta. YhteistoimintauraRuutanan koulu, ulkokuva Arkkitehdit von Boehm – Renell Oyolla halusimme minimoida hankkeen riskit. SRV sai vertailussa hyvät laatupisteet ja olemme tyytyväisiä saadessamme osaavan urakoitsijan toteuttamaan koulukeskushanketta”, kertoo Kangasalan kaupungin rakennuspäällikkö Merja Saarilahti.

Ruutanan koulu ulkokuva Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy
Ruutanan koulu, ulkokuva, Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy

Lisätiedot:

Henri Sulankivi, johtaja, Alueyksiköt, SRV, puh. 040 820 7228, henri.sulankivi@srv.fi

Riikka Leinonen, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 040 182 1631, riikka.leinonen@srv.fi
Merja Saarilahti, rakennuspäällikkö, Kangasalan kaupunki, puh. 050 550 9062, merja.saarilahti@kangasala.fi