Ratkaistaan yhdessä! -hanke käynnistyi Kangasalla


Kangasalan kaupunki on aloittanut yhteistyön valtakunnallisen Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja koulujen ja päiväkotien sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tueksi. STEA-avustuksella toimivaa hanketta toteuttavat yhteistyössä Hengitysliitto ry, Homepakolaiset ry ja Suomen Vanhempainliitto ry. Hanke toimii kunnassa vuoden 2020 syksyyn saakka.

Keinoja sisäilmasta oireilevien lasten tukemiseen

Koulun sisäilmasta oireilu voi vaikuttaa lapsen terveyden lisäksi hänen muuhun hyvinvointiinsa. Esimerkiksi jatkuvat sairauspoissaolot vaikuttavat oppimiseen ja kaverisuhteisiin. Myös harrastuksiin osallistuminen voi vaikeutua. Koska sisäilmasta oireilun vaikutukset näkyvät monella elämän osa-alueella, on ratkaisujakin etsittävä eri näkökulmista. Ratkaistaan yhdessä -hankkeen näkökulmina ovat lasten koulunkäynnin, kaverisuhteiden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä koko perheen tarpeiden huomioiminen.

Alkuhaastattelut ja ratkaisutyöpajat

Kevät on käynnistynyt kuntalaisten tarpeita ja toiveita selvittävällä alkukartoituksella. Hankkeen Etelä-Suomen suunnittelija Minna Pitkäniemi on haastatellut sisäilmasta oireilevien lasten vanhempia, koulujen henkilökuntaa ja kunnan työntekijöitä. Loput haastatteluista tehdään kesän 2019 ja alkusyksyn aikana.

Haastattelukierroksen jälkeen järjestetään ratkaisutyöpajoja eri aiheista. Työpajoihin kutsutaan keskustelemaan sekä lasten vanhempia sekä koulujen ja kunnan työntekijöitä. Ratkaisutyöpajoissa ei käsitellä yksittäisten ihmisten asioita, vaan tavoitteena on luoda hyviä toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin, kuten sisäilmasta oireilevien lasten opetusjärjestelyihin, kouluterveydenhuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön tai sisäilma-asioista tiedottamiseen.

Vertaistukea ja luentotilaisuuksia

Ratkaisutyöpajatoiminnan rinnalla hanke järjestää vanhempainyhdistyksille keskustelumahdollisuuksia ja sisäilma-aiheisia luentoja. Hankkeen suunnittelija on syksyllä 2019 yhteydessä vanhempainyhdistyksiin yhteistyötoiveiden selvittämiseksi.

Hankkeessa käynnistetään vertais- ja virkistystoimintaa sisäilmasta oireileville lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Toiminnasta kiinnostuneet vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä hankkeen Etelä-Suomen suunnittelija Minna Pitkäniemeen, minna.pitkaniemi@hengitysliitto.fi, p. 044 407 7036. Lisätietoa koko hankkeesta saat suunnittelijalta sekä hankkeen verkkosivuilta: www.hengitysliitto.fi/ratkaistaanyhdessa