Rakentaminen Kangasalla vahvassa kasvussa, myös haja-asutusalueet kiinnostavat


Kangasalla valmistui vuonna 2021 yhteensä 368 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrässä oli yli 20 %:n kasvu edellisten 5 vuoden keskiarvoon verrattuna. Uusista asunnoista suurin osa, 210 asuntoa, oli kerrostaloasuntoja. Omakotitaloja valmistui 79 kappaletta ja myös rivi- tai paritaloasuntoja valmistui sama määrä eli 79 kappaletta.

– Vetovoimamme on kasvanut pandemiatilanteen aikana, kuvailee elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala.

Rakennusvalvonnassa rakentamisen lupia myönnettiin viime vuoden aikana yhteensä 509. Lupamääriin tuli yli 10 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Asemakaava-alueiden lisäksi kiinnostus haja-asutusalueen asumista ja rantarakentamista kohtaan on kasvanut. Viime vuonna käsiteltiin 28 suunnittelutarveratkaisua sekä 41 ranta-alueen tai asemakaava-alueen poikkeuslupaa. Saapuneiden hakemusten määrä on kaksinkertaistunut viime vuodesta ja yli kolminkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna.

– Hakemusten määrä on kasvanut niin voimakkaasti, että käsittelyajat ovat pidentyneet, kertoo yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen. Mikäli rakentamiseen tarvitaan suunnittelutarveratkaisun tai poikkeusluvan hakemista, on hyvä varautua noin puolen vuoden odotukseen ennen kuin hakemus tulee käsiteltäväksi viranomaislautakuntaan.

Omakotirakentaminen oli vuonna 2021 vilkkainta Vatialassa, jonne valmistui 22 uutta omakotitaloa. Seuraavaksi vilkkainta omakotirakentaminen oli keskustan alueella ja Ruutanassa, joihin molempiin valmistui 14 omakotitaloa. Haja-asutusalueiden osalta suurin kiinnostus omakotiasumiseen kohdistui aivan taajamien ja asemakaava-alueiden tuntumaan.

– Pyrimme vastaamaan kysyntään tuomalla kaupungin kaavoituskatsaukseen omakotiasumisen kaavahankkeita. Asemakaavoitusta jatketaan esimerkiksi Suntinmäessä Liuksialan koulun ympärillä, kertoo kaupunginarkkitehti Anna-Leena Toivonen.

Myös maaseudulla on nähtävissä aiempaa positiivisempaa väestönkehitystä. Esimerkiksi Kuhmalahdella asukasmäärän väheneminen on pysähtynyt ja parin viime vuoden aikana asukasmäärä on kääntynyt 10 – 20 asukkaan kasvuun. Elinympäristöjohtaja Malviala odottaa kiinnostuksen säilyvän jatkossakin, kun uudet alakoulutilat valmistuvat Kuhmalahdelle ensi vuonna.

Lisätietoja: 

yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi

rakennustarkastaja Johanna Venäläinen, puh. 050 550 9088, johanna.venalainen(at)kangasala.fi

Oranssi-valkoinen kerrostalo maantien vieressä. Talossa on harmaat lasitetut parvekkeet ja tietä varrella näkyy lehtipuita.

Asuntokohde, puusepäntie 44. Kuva: Kiinteistö Oy Taloherttua. Puusepäntie 44 on valmistunut keskeiselle paikalle palvelujen tuntumaan kesäkuussa 2021. Kohteen 32:sta laadukkaasti varustellusta asunnosta 18 on tarkoitettu vain opiskelija-asumiseen.