Raikun koulutalon tulevaisuutta koskeva asukaskysely


Kangasalan kaupunki/sivistyskeskus järjestää verkkokyselyn Raikun koulutalon tulevaisuudesta. Tarkoituksena on kuulla kaupunkilaisten näkemyksiä/mielipiteitä ennen asiasta tehtävää päätöksentekoa. Raikun alueen oppilaille ja huoltajille on järjestetty erilliset kuulemistilaisuudet viikoilla 2 ja 3.

Raikun koulutalon tulevaisuutta koskevaa asiaa esitellään sivistyslautakunnalle 31.1. ja päätösesitys kaupunginhallitukselle tehdään 14.2. kokouksessa. Valtuusto tekee asiassa päätöksen maaliskuun kokouksessaan.

Päätöksentekoon liittyvää taustatietoa löytyy kaupungin verkkosivuilta perusopetuksen Ajankohtaista-palstalta. Taustamateriaaliin kannattaa tutustua ennen tähän kyselyyn vastaamista.  Kysely on avoinna 30.1.-12.2.

Raikun alueen oppilaat ovat kuluvaan lukuvuoteen saakka saaneet opetusta Raikun koulutalossa 1.-4. vuosiluokilla. Esiopetus ja vuosiluokkien 5-6 opetus on järjestetty Huutijärvellä. Raikun koulutalon oppilaiden iltapäivätoiminta on järjestetty Huutijärven koulussa lv. 2021-2022 alkaen. Raikun koulutalon oppilaaksiottoalueella on lv. 2022-2023 1.-4. luokan oppilaita 26. Opetus on kuluvana lukuvuonna järjestetty Huutijärven koululla myös 1.-4. vuosiluokkien oppilaille terveydenhuoltoviranomaisen antaman lausunnon vuoksi. Sen mukaan rakennuksessa tarvitaan korjaustoimenpiteitä ennen kuin opetusta voidaan tiloissa järjestää. Valtuusto hyväksyi 14.11.2022 § 99 (talousarviokäsittely) kaupunginhallituksen esityksen, jossa määrärahaa ei kohdenneta Raikun koulutalon korjaukseen vuodelle 2023.

Kysely tehdään anonyymisti. Tuloksista raportoidaan kyselyn jälkeen yleispiirteisellä tasolla kaupungin verkkosivujen Osallistu ja vaikuta -osiossa.

Myös kyselylinkki löytyy Osallistu ja vaikuta-sivuilta: Osallistu ja vaikuta/ Anna palautetta ja vastaa kyselyihin.


Suora linkki Raikun koulutaloa koskevaan asukaskyselyyn

Lisätiedot:

opetus- ja koulutusjohtaja Merja Lehtonen merja.lehtonen(at)kangasala.fi, puh. 050 5509084

rehtori Tuire Amaral tuire.amaral(at)kangasala.fi, puh. 050 3738645

opetuskoordinaattori Marja Mattila, marja.mattila(at)kangasala.fi, puh. 050 3152853

kiinteistöinsinööri Harri Pitkämäki, harri.pitkamaki(at)kangasala.fi, puh. 044 4813130