Pyöräilylle ja jalankululle parempia väyliä


Kangasalla on tänä vuonna useita rakennushankkeita, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat Vatialantiellä

Vatialantien parantaminen käynnistyi alkukesällä. Katua parannetaan Pitkäjärven koululta Vatialan koulun pohjoispuolelle. Hankkeen aikana jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat merkittävästi, nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä levennetään siten, että jatkossa koulujen välillä jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat rinnakkain omilla kaistoillaan. Samalla Vatialantien eteläpuolelle tehdään uutta yhdistettyä väylää sekä jalkakäytävää. Vatialan koulun kohdalla ajoneuvoliikenteeseen on kiinnitetty huomiota ja kadun ylityspaikat toteutetaan keskisaarekkeellisina sekä koulun kohdalla on jatkossa 30 km/h:n nopeusrajoitus. Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollut liikenneturvallisuuden ja koulureittien parantaminen. Hanke valmistuu syksyllä.

Maantien 310 Kaarina Maununtyttären tien, Finnentien ja Aakkulantien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi

Viime vuonna suunniteltu kiertoliittymä Kaarina Maununtyttären tien, Finnentien ja Aakkulantien liittymään on edennyt toteutukseen. Hanke käynnistyi toukokuussa ja se valmistuu syksyllä 2019. Kangasalan yksi jalankulun ja pyöräilyn pääsuunnista on Aakkulantie – Finnentie, ja kiertoliittymän valmistuminen parantaa merkitsevästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sujuvuutta sekä alueen liikenneturvallisuutta. Kiertoliittymä itsessään hillitsee maantiellä käytettäviä ajonopeuksia.

Maantien 325 Sahalahdentien pyörätien rakentaminen käynnistyy

Maantien 325 Sahalahdentien jalkakäytävän ja pyörätien rakentaminen välillä Huutijärvi – Pelisalmi käynnistyy. Hanke on kokonaisuudessa niin suuri, että tien rakentaminen toteutuu osissa useamman vuoden aikana. Vuoden 2019 aikana uusi pyörätie ja jalkakäytävä rakennetaan Ponsantielle Kuohunharjuntien ja Sahalahdentien liittymien välille ja noin 400 metriä Sahalahdentien varrelle kohti Pelisalmea. Samalla toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn ylityskohdat Ponsantien ja Sahalahdentien liittymässä. Tämän vuoden osuus hankkeesta valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Mäkirinteentien pyörätietä ja jalkakäytävää jatketaan Lentolantielle saakka

Mäkirinteentien nykyistä pyörätietä ja jalkakäytävää on jatkettu Lentolantielle asti. Valtatien alikulussa väylä jouduttiin tekemään hieman kapeampana, mutta jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden kannalta tilanne paranee kuitenkin huomattavasti. Ajorataa kavennetaan pyörätien myötä alikulun kohdalla yksikaistaiseksi ja samalla nopeusrajoitus alennetaan 30 km/h:een. Hanke toteutettiin kesän aikana.

Jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan suunnitelmallisesti

Kaupunki on käynnistänyt pyöräilyn yleissuunnitelman nauhataajaman alueella Huutijärveltä Vatialaan. Yleissuunnitelmassa on tarkoitus ratkaista periaatteet, miten pyöräilyn olosuhteita parannetaan ja mihin pyöräreitit osoitetaan. Yleissuunnitelma ohjaa jatkossa nauhataajaman alueella pyöräreitin kehittämistä. Suunnittelutyö valmistuu loppuvuodesta 2019.


Lisätiedot:
liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen, p. 040 133 6764, jutta-leea.ylonen(at)kangasala.fi