Pyöräilykuntien luottamusjohto uudistui reippaasti


Pyöräilykuntien verkoston vuosikokous 26.5.2020 valitsi järjestölle uuden puheenjohtajan ja hallituksen.

Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Verkostoon kuuluu 153 jäsentahoa, joista 120 on kuntia ja kaupunkeja. Pyöräilykuntien verkoston jäsenkunnissa on noin 4 000 000 asukasta.

Verkoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

– Pyöräilyn edistäminen monipuolisesti kaikissa kunnissa on mitä parhainta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, toteaa valinnastaan ilahtunut Auvinen.

Jotta se onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, kuntien on Auvisen mukaan tehtävä pitkäjänteisesti työtä pyöräilyolosuhteiden ja pyöräilymyönteisen ilmapiirin kehittämiseksi kaikkialla.

– Esimerkiksi meillä Kangasalla pyöräilyn edistäminen on ollut jo vuosikymmeniä yksi keskeinen kehittämistavoite ja se näkyy selvästi katukuvassa. Itsestään se ei ole tapahtunut, vaan on vaatinut jatkuvaa työskentelyä. Täällä Tampereen kaupunkiseudulla kuntarajat ylittävien pyöräilyn laatuväylien kehittäminen on myös hyvässä vauhdissa. On hienoa päästä tekemään tällaista laaja-alaista yhteistyötä pyöräilyn edistämiseksi, Auvinen sanoo.

Kuva: Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen ja Liuksialan koululaiset tutustuivat talviseen koulumatkaan yhdessä pyöräillen. Kuvaaja: Fiksusti kouluun ohjelma / Joonas Niemi

Pyöräilykuntien hallitus 2020–2021

Hallitukseen valittiin peräti seitsemän uutta jäsentä (lihavoituna).

Oskari Auvinen, Kangasalan kaupunki (puheenjohtaja)
Anna Huttunen, Lahden kaupunki
Oskari Kaupinmäki, Helsingin kaupunki
Piritta Keto, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Anette Korkiakangas, Kokkolan kaupunki
Susan Nymander, Turun kaupunki
Ulla Saari, Espoon kaupunki
Hanna Väätäinen, Kuopion kaupunki
Riikka Kallio, WSP Finland Oy (varajäsen)
Juha Korhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus (varajäsen)

Verkostosta

Pyöräilykuntien verkoston tavoitteena on saada laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille, kaksinkertaistaa pyöräilyn määrä Suomessa sekä vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä.

Pyöräilykuntien verkosto tarjoaa tietoa ja palveluja pyöräilyn edistämiseksi. Lisäksi verkosto osallistuu erilaisiin pyöräilyä edistäviin ohjelmiin ja kehittämishankkeisiin sekä tekee vaikuttamistyötä pyöräilyn aseman vahvistamiseksi kuntien ja valtion päätöksenteossa. Pyöräilyn kampanjointia tehdään Suomi Pyöräilee -hankkeen kautta ja toimintamuotoja ovat muun muassa Pyöräilyviikko, Kilometrikisa, Vuoden pyöräilijän, Vuoden pyöräilyteon ja Vuoden pyöräilykunnan valinta. Verkoston pyöräilykasvatushankkeet (Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit, Lapsella on oikeus pyöräillä, Arkimatkat aktiivisiksi) keskittyvät lasten turvallisen ja itsenäisen liikkumisen edistämiseen.

Lisätietoja:
Kangasalan kaupunki
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen
p. 040 133 6311, oskari.auvinen@kangasala.fi