Priimaa pukkaa


Kangasalan kaupungin tekninen keskus on julkaissut kirjan Priimaa pukkaa, joka esittelee Kangasalan rakentamista ja arkkitehtuuria vuosina 2000–2020.

Kangasalan rakennuslautakunta perusti 1990-luvun laman hiljentämää rakennustoimintaa kohottamaan Vuoden rakennushanke -palkinnon, jonka tarkoitus oli kannustaa kohti hyvää suunnittelua ja laadukasta rakentamista. Tässä kirjassa esitellään kannustuksen tuloksia, palkittuja kohteita ja muita edustavia esimerkkejä rakennusten jalontamasta elinympäristöstä.

Kangasala on elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki, ja sen kasvu on viime aikoina ollut vilkasta. Asukkaiden lähiympäristö on muuttunut nopeasti, mutta Kangasalan kulttuurimaiseman peruselementit ovat säilyneet. Huutijärveltä Tammerkoskelle jatkuva, harjuun tukeutuva taajamanauha on muodostunut asutuksen, liike-elämän ja työpaikkojen perustaksi useita vuosisatoja sitten. Se on edelleen rakentamisen maisemallinen ja yhdyskunnan toiminnallinen selkäranka.

Erilleen sijoittuvista asuinalueista, työpaikoista ja palvelukeskuksista ollaan menossa kohti kaupunkimaista, yhä tiiviimpää rakennetta, jossa toiminnat lomittuvat toisiinsa, kaikki on lähellä ja liikkuminen helppoa. Tämä tulee hyvin esiin myös nyt esiteltävistä rakentamisen helmistä.

Kirjassa esitellään aihepiireittäin keskustaa ja Vatialan ja Suoraman aluekeskuksia, täydennysrakentamista, uusia asuinalueita, liike- ja työpaikkarakentamista sekä julkista rakentamista. Kohteista on ollut lähes runsaudenpulaa. Kaikista kohdealueista on löytynyt tasapuolisesti arkkitehtonisesti korkeatasoista ja viihtyisää ja laadukasta ympäristöä tuottanutta rakentamista, jonka asukkaat ja käyttäjät ovat voineet mielihyvin ottaa omakseen.

Kerrostaloja, joiden edustalla syksyisiä vaahterapuita.

Kirjassa esitellään myös Pikkolaan Puusepäntielle rakennettu asuinkerrostalo, As Oy Kangasalan Puusepänkulma, joka sai Kangasalan Vuoden rakennushanke 2020 -työryhmältä kunniamaininnan. 

Parhaimmillaan rakentamisen laatu tukee myös niin tärkeää yhteisöllisyyttä. Teoksen ovat kirjoittaneet arkkitehdit Markku Lahtinen ja Susanna Virjo, jotka vastaavat myös teoksen kuvituksesta. Kirjan kohteiden valinnasta vastaa elinympäristöjohtaja Sirkku Malvialan johtama työryhmä, johon ovat kuuluneet lupa-arkkitehti Vilho Lehtoaho ja kirjoittajat.

Priimaa pukkaa -arkkitehtuurikirjan julkistus järjestettiin virtuaalisesti 2.2.2021. Kirjaa esittelivät sen kirjoittajat Markku Lahtinen ja Susanna Virjo.

Priimaa pukkaa -kirjoja on myytävänä kaupunki-infossa Kangasalan Prisma-keskuksessa ja kirjan hinta on 30 euroa.

Lisätietoja:
elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala, puh. 044 430 9421
arkkitehti Markku Lahtinen, puh. 045 173 7712