Pohjan koulun opetuksen järjestämismahdollisuuksia selvitetään


Pohjan koulun kiinteistö on ylittänyt teknisen käyttöiän. Rakennukseen tehtyjen tutkimusten tulosten mukaiset sisäilmakorjaukset ovat peruskorjausluonteisia.

Pohjan koulun peruskorjaus ei ole kuitenkaan perusteltavissa koulun nykyisen koon/oppilasennusteen näkökulmasta.

Tampereen kaupungin terveysvalvonta on pyytänyt Kangasalan kaupungilta kirjallista selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla se ryhtyy Pohjan koulun sisäilmaan vaikuttavien vaurioiden korjaamiseksi, terveyshaitan poistamiseksi/rajoittamiseksi sekä sisäilman laadun parantamiseksi. Selvitystä pyydetään 28.2.2019 mennessä.

Sivistyskeskus on yhdessä teknisen keskuksen kanssa alkanut selvittää vaihtoehtoja, joita tilanteen ratkaisemiseksi olisi tehtävissä. Vaihtoehtoja ovat:

Vaihtoehto 1

 • 1-2. luokat opiskelevat Kuhmalahden päiväkodin yhteydessä olevissa tiloissa.​
 • 3-6. luokat siirtyvät Sariolan kouluun.
 • Kaikki oppilaat ovat hallinnollisesti Sariolan koululaisia.​

Vaihtoehto 2

 • Kuhmalahden alueen oppilaat käyvät 1.-2. luokan Kuhmalahden päiväkodin yhteydessä olevissa tiloissa.​
 • Oppilaat käyvät 3.-4. yhdysluokan Kuhmalahden VPK:lta vuokrattavassa tilassa. ​
 • Oppilaat siirtyvät 5. luokalle Sariolan kouluun.​
 • Kaikki oppilaat ovat hallinnollisesti Sariolan koululaisia.

Vaihtoehto 3

 • 1-2.-luokkalaiset opiskelevat päiväkodin tiloissa.​
 • Päiväkodin yhteyteen rakennetaan uusi tila 3.-4 –luokkalaisille.
 • Oppilaat siirtyvät 5. luokalle Sariolan kouluun.​
 • Kaikki oppilaat ovat hallinnollisesti Sariolan koululaisia.
 • Väistötilat rakentamisen ajan 3.-4.-luokkalaisille päiväkodin tiloissa.​

Kaikissa vaihtoehdoissa opetus Pohjan koulussa päättyy lukuvuoden 2018-2019 lopussa.

Päätös Kuhmalahden alueen oppilaiden opetuksen järjestämisestä on tarkoitus tehdä 11.4.2019 valtuuston kokouksessa. Viikot 6-8 (4.-24.2.2019) on varattu vaikuttamismahdollisuuksille. Sekä oppilaille että huoltajille järjestetään kuulemistilaisuus helmikuun aikana. Vanhempainyhdistykseltä ja kyläyhdistyksiltä pyydetään lausuntoa esitellyistä vaihtoehdoista.

Tavoitteena on saada oppilaille terveellinen oppimisympäristö, joka vastaa nykyajan pedagogiikan tarpeisiin.